Raport de audit: Asistența juridică garantată de stat a crescut constant, în ultimii trei ani

Chișinău, 12 iulie 2023 – În ultimii trei ani, a crescut constant numărul de cazuri de acordare a asistenței juridice garantate de stat și valoarea cheltuielilor bugetare în aceste scopuri. Datele respective se conțin în raportul auditului conformității asupra utilizării resurselor financiare publice alocate pentru administrarea sistemului de acordare a asistenței juridice garantate de stat în anii 2020-2022. Documentul a fost prezentat de Curtea de Conturi în cadrul ședinței de astăzi a Comisiei de control al finanțelor publice.

Potrivit raportului, cel mai mare număr de cazuri de acordare a asistenței juridice garantate de stat a fost înregistrat în anul 2022 – 63 976 de cazuri, pentru care au fost utilizate 92,7 milioane de lei. Anual, partea preponderentă a mijloacelor bugetare se direcționează pentru acoperirea cheltuielilor destinate remunerării avocaților care acordă asistență juridică calificată la cerere și celor publici.

În administrarea sistemului de asistență juridică garantată de stat entitățile responsabile, în mare parte, au asigurat conformitatea procesului de valorificare a resurselor alocate, constată auditorii. Totuși se conchide că sistemul este influențat de un șir de neconcordanțe. Una din acestea este complexitatea actelor normative de reglementare a sistemului, care pe alocuri conțin viduri legislative, iar în alte cazuri fac obiectul unor interpretări ambigue. De asemenea, se atestă cazuri de solicitare și acordare a asistenței respective în condiții neconforme și nu s-au respectat în totalitate regulile prestabilite la oferirea asistenței juridice garantate de stat persoanelor fizice în temeiul lipsei resurselor financiare. În raport se mai atestă funcționarea defectuoasă a mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistența juridică garantată de stat.  

Președinta Comisiei de control al finanțelor publice, Tatiana Cunețchi, a mulțumit Curții de Conturi pentru faptul că a inclus în planul său de activitate un subiect atât de important pentru societate, iar Ministerului Justiției – pentru implicarea plenară în remedierea recomandărilor.  

„Este un exercițiu important ca cetățenii să fie siguri că în societatea noastră asistența juridică garantată de stat funcționează și le poate oferi siguranța în ziua de mâine”, a menționat Tatiana Cunețchi.

Curtea de Conturi va fi informată, în termen de 12 luni, despre acțiunile întreprinse pentru executarea recomandărilor.

12.07.2023 Ședința Comisiei de control al finanțelor publice

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...