Deputata Alina Dandara a reprezentat Republica Moldova la reuniunea Comisiilor parlamentare pentru integrare europeană

Chișinău, 14 mai 2024 – Deputata Alina Dandara, secretar al Comisiei politică externă și integrare europeană, a participat la cea de-a XIX-a Conferință a Comisiilor parlamentare pentru integrare europeană ale statelor participante la Procesul de stabilizare și de asociere în Europa de Sud-Est (COSAP). Reuniunea a avut loc în perioada 12-14 mai, la Podgorița, Muntenegru.

Parlamentarii din diferite țări au abordat mai multe subiecte de actualitate referitoare la dimensiunea politică și economică a procesului de integrare în Uniunea Europeană, precum și la potențialul de îmbunătățire a cooperării regionale.

În intervenția sa din cadrul primului panel de discuții, care a vizat noua perspectivă a UE – influența geopolitică asupra politicii de extindere, deputata Alina Dandara a remarcat că Republica Moldova promovează o agendă ambițioasă de reforme pentru a îndeplini recomandările Uniunii Europene în contextul obținerii statutului de țară candidată de aderare la UE. „Autoritățile de la Chișinău acționează simultan pe două paliere: realizarea obligațiilor ce reies din Acordul de Asociere cu UE, iar, în paralel, dezvoltă capacitatea instituțională pentru a materializa procesul de aderare. În acest sens, a fost adoptat un plan de acțiuni privind implementare recomandărilor formulate de către Comisia Europeană, a fost înființat Biroul pentru Integrare Europeană, a fost demarat procesul de screening al legislației naționale în vederea ajustării la acquis-ului UE etc.”, a menționat în discursul său Alina Dandara.

12-14.05.2024 Participarea deputatei Alinei Dandara la reuniunea Comisiilor parlamentare pentru integrare europeană, Podgorița, Muntenegru.

Agenda reuniunii a inclus și o sesiune de discuții referitoare la cooperarea și conectivitatea regională. În această ordine de idei, parlamentara Alina Dandara a menționat despre afilierea Republicii Moldova la Mecanismul pentru interconectarea Europei, care vizează dezvoltarea și construcția unor infrastructuri și servicii noi, precum și modernizarea infrastructurilor și serviciilor existente în sectoare precum: transport, telecomunicații, energie. „Republica Moldova are acces la piața energetică la prețuri convenabile, taxele pentru roaming au fost reduse și acum muncim pentru a le elimina. De asemenea, muncim pentru a diversifica accesul la spațiul aerian. Cooperarea regională este strâns legată de nivelul de conectivitate și suntem deschiși să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți acest aspect”, a declarat deputata Alina Dandara.

Conferința Comisiilor Parlamentare pentru integrare europeană ale statelor participante la Procesul de stabilizare și asociere în Europa de Sud-Est (COSAP) a fost fondată la Sarajevo, în iunie 2015. Aceasta a fost concepută ca un forum destinat promovării reformelor interne fundamentale bazate pe aspirația comună de integrare în Uniunea Europeană.

12-14.05.2024 Participarea deputatei Alinei Dandara la reuniunea Comisiilor parlamentare pentru integrare europeană, Podgorița, Muntenegru.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...