Legislația națională cu privire la comerțul electronic a fost armonizată cu cea europeană

Chișinău, 17 martie 2023 – Parlamentul a votat în cea de-a doua lectură modificarea unor legi, în vederea ajustării cadrului legal aferent comerțului electronic (e-comerț) în conformitate cu bunele practici din Uniunea Europeană. Totodată, scopul actului normativ este eliminarea constrângerilor care pun în dificultate dezvoltarea e-comerțului în țara noastră, dar și o protecție mai mare a drepturilor consumatorilor. Astfel, Legea privind comerțul electronic a fost modificată și redenumită în „Lege privind serviciile

Votat în prima lectură: Tinerii vor beneficia de programe plătite de stagii în sectorul public

Chișinău, 17 martie 2023 - Tinerii, cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani, vor beneficia de programe plătite de stagii în sectorul public. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost examinat, astăzi, la ședința plenară a Parlamentului. Potrivit autorilor proiectului, un grup de deputați ai Fracțiunii „Partidul Acțiune și Solidaritate”, legea va oferi toate garanțiile necesare pentru ca tinerii să poată desfășura un stagiu de practică calitativ, precum existența unui contract de stagiu, luarea în

Votat: Alocațiile lunare suplimentare pentru mai multe categorii de populație vor fi majorate

Chișinău, 17 martie 2023 – Cuantumul alocației lunare de stat acordate mai multor categorii de populație a fost majorat. Parlamentul a aprobat, în cea de-a doua lectură, proiectul de modificare a Legii cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație. Inițiativa legislativă a fost înaintată de Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și alți doi deputați ai Fracțiunii PAS – Boris Marcoci și Dan Perciun. Legea va intra în vigoare la 1 aprilie anul curent. Proiectul prevede creșterea

Votat în prima lectură: Informații mai detaliate pe etichetele produselor alimentare

Chișinău, 16 martie 2023 – Parlamentul a aprobat, în ședința de astăzi, noi măsuri de protecție a consumatorilor, astfel aceștia vor dispune de mai multe informații despre conținutul produselor alimentare. Inițiativa legislativă, care a fost elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, își propune instituirea unui cadru normativ raliat la standardele internaționale și are ca scop asigurarea protecției sănătății consumatorilor și garantarea dreptului acestora la informarea deplină, corectă și

A fost ratificat Protocolul cu privire la determinarea țării de origine a mărfurilor în cadrul GUAM

Chișinău, 16 martie 2023 – Parlamentul a ratificat Protocolul privind Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor la Acordul privind crearea zonei de comerț liber între statele-membre ale GUUAM, semnat la New York la 20 septembrie 2022. Scopul principal al protocolului este dezvoltarea cooperării comerciale și economice pe baza egalității și a beneficiului reciproc în regiune, crearea condițiilor pentru libera circulație a bunurilor și serviciilor între statele membre ale organizației. În special,

Mai multă previzibilitate în comerțul internațional pentru operatorii din Moldova

Chișinău, 16 martie 2023 – Comerțul cu servicii pe plan internațional pentru operatorii din Republica Moldova va deveni mai transparent și mai previzibil. Deputații au votat, în prima lectură, proiectul de lege cu privire la acceptarea modificării listei de angajamente specifice ale Republicii Moldova în temeiul Acordului General privind Comerțul cu Servicii (GATS). Scopul urmărit este eliminarea provocărilor care afectează capacitatea întreprinderilor, în special a celor mici și mijlocii, de a opera pe piețele externe, dar

Votat în Parlament: Moldova va achiziționa echipamente medicale moderne în cadrul Proiectului „Răspuns de Urgență la COVID-19”

Chișinău, 16 martie 2023 – Parlamentul a ratificat două amendamente la acordul între Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID), care prevăd actualizarea obiectivelor Proiectului „Răspuns de Urgență la COVID-19”. Acestea se vor axa pe reducerea riscurilor aferente bolilor non-transmisibile și infecțioase, inclusiv COVID-19, precum și pe sporirea eficienței serviciilor de sănătate prestate populației. Urmare a modificărilor, Moldova va putea achiziționa bunuri și servicii pentru

Republica Moldova va avea acces la finanțare de la Uniunea Europeană pentru implementarea proiectelor în domeniul sănătății

Chișinău, 16 martie 2023 – Republica Moldova va avea acces la finanțare de la Uniunea Europeană pentru implementarea proiectelor în domeniul sănătății. Parlamentul ratificat ACORDUL cu UE privind asocierea Republicii Moldova la programul „UE pentru sănătate”, semnat la Bruxelles la 7 februarie 2023. Astfel, Republica Moldova va putea participa la concursurile de proiecte lansate pentru a obține finanțare sub formă de granturi, premii și achiziții publice. Proiectele vizează cinci sectoare prioritare – prevenirea bolilor,

Oportunități pentru artiștii din Republica Moldova – a fost ratificată Convenția Consiliului Europei privind coproducția cinematografică

Chișinău, 16 martie 2023 – Producătorii de film din țara noastră vor putea atrage mai ușor investiții străine în proiecte. Parlamentul a ratificat Convenția Consiliului Europei privind coproducția cinematografică. PROIECTUL de lege a fost votat de 65 de deputați. Odată cu ratificarea Convenției, producătorii autohtoni vor avea posibilitatea să inițieze coproducții pentru a suplini bugetul proiectului, astfel având oportunitatea să creeze produse competitive atât pentru piața națională, cât și pentru cea internațională.

Inițiativă legislativă votată în prima lectură: va fi îmbunătățit mecanismul de eliberare a licențelor obligatorii

Chișinău, 16 martie 2023 – Parlamentul a aprobat, în prima lectură, modificări legislative care vor avea drept rezultat îmbunătățirea mecanismului de eliberare a licențelor obligatorii. PROIECTUL de lege a fost elaborat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și are scopul de a optimiza procedurile de acordare a licențelor obligatorii și de a stabili un mecanism de punere în aplicare a acestei proceduri. De asemenea, autorii inițiativei legislative mai propun stipularea unor condiții clare de acordare

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...