Categorie de navigare

Comisii

Continuă recepționarea dosarelor candidaților la funcția de membru al Comisiei de certificare

Chișinău, 28 septembrie 2020 – Comisia juridică, numiri și imunități continuă recepționarea dosarelor candidaților la funcția de membru al Comisiei de certificare din partea Parlamentului Republicii Moldova. La funcția de membru al Comisiei de certificare pot candida reprezentanți ai asociațiilor obștești de utilitate publică care au acest statut de cel puțin 3 ani și sunt selectați din lista comună de candidați propuși de cel puțin 3 asociații obștești de utilitate publică. Dosarele pentru participarea la concurs se

Audieri publice, în regim online, privind implementarea politicilor legate de gestionarea deșeurilor

În conformitate cu Dispoziția Președintelui Parlamentului nr. 123 din 28 septembrie 2020, în scopul sporirii măsurilor de prevenire, control și combatere a infectării cu COVID-19, ședințele de lucru ale Comisiilor permanente și alte evenimente, se vor petrece online. Astfel, Comisia mediu și dezvoltare regională în conformitate cu prevederile articolului 49¹ din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 02.04.1996, organizează miercuri 30 septembrie 2020, ora 10:00, audieri publice

Membrii Comisiei speciale își exprimă dezacordul vizavi de declarațiile deputatei Violeta Ivanov

Chișinău, 23 septembrie 2020 - Membrii Comisiei speciale pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Irigare 2030 își exprimă dezacordul și indignarea vizavi de declarațiile deputatei Violeta Ivanov, făcute astăzi în cadrul unui briefing de presă, privind activitatea Comisiei. În opinia președintelui Comisiei speciale, deputatului independent Alexandr Oleinic, declarațiile deputatei Violeta Ivanov au fost făcute fără cunoștință de cauză despre activitatea Comisiei din momentul creării și

În Moldova, va fi elaborat un nou document de politici privind gestionarea durabilă a fondului forestier

Chișinău, 23 septembrie 2020 - În Republica Moldova va fi elaborat un nou document de politici privind dezvoltarea durabilă a sectorului forestier. Anunțul a fost făcut în cadrul audierilor publice organizate de Comisia mediu și dezvoltare regională cu privire la modul de administrare și gospodărire a resurselor Fondului forestier cinegetic. Elaborarea unui nou document strategic în domeniu este condiționată de necesitatea adaptării la schimbările climatice, precum și de faptul că Strategia dezvoltării durabile a

Codul contravențional ar putea fi modificat

Chișinău, 23 septembrie 2020 – Amenzile aplicate pentru nerespectarea prevederilor/măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor epidemice, precum și a măsurilor de sănătate publică, stabilite de autoritățile competente, ar putea fi micșorate. Comisia juridică, numiri și imunități a aprobat, în ședința de azi, raportul pentru lectura a II-a asupra proiectului de Lege privind modificarea Codului contravențional. Astfel, în urma modificărilor, cuantumul amenzii va scădea de la 22 500 – 25 000 de lei,

Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare va fi modificat

Chișinău, 23 septembrie 2020 – Comisia politică externă și integrare europeană a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, coraportul asupra proiectului de lege privind ratificarea Amendamentului la Acordul de finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID) în vederea realizării Proiectului „Îmbunătățirea drumurilor locale”. Obiectivul principal al amendamentului va fi îmbunătățirea capacității de gestionare a drumurilor locale și dezvoltarea infrastructurii rutiere, astfel încât

Ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă, aprobată de Comisia…

Chișinău, 23 septembrie 2020 – Comisia politică externă și intergare europeană a aprobat, în ședința de astăzi, coraportul asupra proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă în vederea realizării proiectului ,,Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (IFAD VIII)”. Documentul prevede realizarea unui proiect investițional cu finanțare din sursele IFAD în sumă de 18 939 000 Euro - credit pe termen lung și 5

Raportul privind activitatea CSM și a instanțelor judecătorești în anul 2019 a fost audiat la Comisia juridică, numiri și imunități

Chișinău, 23 septembrie 2009 – Comisia juridică, numiri și imunități a audiat, în ședința de astăzi organizată în regim online, Raportul cu privire la activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și a instanțelor judecătorești în anul 2019. În raport se arată că pe parcursul anului 2019 Consiliul Superior al Magistraturii, prin activitățile desfășurate a contribuit la consolidarea capacităților sistemului judecătoresc, prin asigurarea unei independențe viabile a magistraților, astfel încât

Un proiect de lege care are drept scop combaterea pescuitului ilegal a fost examinat în cadrul Comisiei juridice, numiri și imunități

Chișinău, 23 septembrie 2020 – Un proiect de lege pentru modificarea Legii privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura și a Codului contravențional al Republicii Moldova a fost examinat, astăzi, în cadrul ședinței Comisiei juridice, numiri și imunități, desfășurată în regim online. Comisia a aprobat coraportul la proiect, acesta urmând să fie prezentat spre dezbateri în plen. Proiectul prevede atribuirea dreptului Inspectoratului pentru Protecția Mediului de a verifica documentația persoanelor fizice

Comisia de control al finanțelor publice a dezbătut raportul auditului asupra Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Chișinău, 22 septembrie 2020 – Raportul auditului asupra Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pe anul 2019 a fost dezbătut în cadrul ședinței de astăzi a Comisiei de control al finanțelor publice. Observațiile de audit servesc drept bază pentru exprimarea opiniei cu rezerve asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale încheiate la 31 decembrie 2019, care oferă o imagine corectă, în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More