Zinaida Greceanîi: Un stat prosper se bazează pe familii fericite

Ziua internațională a familiei se asociază cu valori fundamentale precum dragostea, grija, fidelitatea, respectul. Aceste valori cel mai bine se cultivă și se transmit din generație în generație în familii împlinite. Iată de ce un stat prosper se bazează anume pe familii fericite. Nu în zadar în lista drepturilor protejate de Constituţie este și dreptul la viaţa familială, familia și relaţiile familiale fiind ocrotite de stat.

Consider că problemele din domeniul politicii familiale trebuie să fie puse în capul mesei de orice guvernare. La nivel parlamentar promovăm diverse mecanisme de susținere socială a mamelor, copiilor, familiilor. Au fost adoptate legi pentru încurajarea familiilor cu mulți copii și părinților care și-au asumat responsabilitatea educării copiilor adoptați, pentru susținerea familiilor în care cresc copii cu necesități speciale, pentru întărirea instituției familiei și dezvoltarea deplină a copiilor.

Nimic în lume nu este mai important decât o familie – comuniune a inimilor, spiritelor și tradițiilor. Să admiri zâmbetele copiilor sau nepoților, să te ții de mână cu persoana dragă, să petreci seri liniștite în sânul familiei – sunt lucruri atât de simpli, dar care oferă sens existenței și ne fac viața plină de conținut. Ele sunt mângâierea și inspirația noastră eternă.

Fie ca pacea, sănătatea și înțelegerea reciprocă să domnească întotdeauna în familiile Moldovei!

Zinaida GRECEANÎI, Președintele Parlamentului Republicii Moldova

Международный день семьи ассоциируется с такими непреходящими ценностями, как любовь, забота, верность, уважение. Эти ценности лучше всего культивируются и передаются из поколения в поколение именно в крепких семьях. Вот почему основа благополучного государства – это счастливые семьи. Неслучайно в списке прав, охраняемых Конституцией, особое место занимает право на семейную жизнь, а семьи и семейные отношения защищены государством.

Твердо убеждена, что вопросы семейной политики должны стоять во главе угла работы любой власти. На парламентском уровне мы продвигаем различные механизмы социальной поддержки матери, ребенка, семьи. Были приняты законы, поощряющие многодетные семьи и родителей, взявших на себя ответственность за воспитание приемных детей, поддержку семей с детьми с особыми потребностями, укрепление института семьи и всестороннее развитие детей.

На свете нет ничего важнее семьи – единения сердец, идей и традиций. Радоваться беззаботному детскому смеху, держать за руку любимого человека, наслаждаться уютными вечерами в кругу семьи – эти, казалось бы, такие простые вещи на самом деле придают смысл существованию и наполняют содержанием жизнь. Семья – наше утешение и неиссякаемый источник вдохновения.

Пусть мир, здоровье и взаимопонимание царят во всех семьях Молдовы!

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ, Председатель Парламента Республики Молдова

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More