Termenul de stabilire a obiectelor impunerii, care urmează a fi incluse în baza de calcul pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare, a fost modificat

Chișinău, 31 martie 2022 – Termenul de stabilire a obiectelor impunerii deținute sau dobândite de către contribuabili, care urmează a fi incluse în baza de calcul pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare sau impozitul funciar, a fost transferat de la 31 mai la 31 martie a anului fiscal în curs. 

PROIECTUL de lege pentru modificarea unor acte normative a fost votat în două lecturi.

Prin modificările operate se urmărește facilitarea activității autorităților  competente – Agenției Servicii Publice, Serviciului Fiscal de Stat, autorităților administrației publice locale. Acestea vor avea timp suficient pentru a întreprinde acțiunile necesare ce țin de administrarea impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar, inclusiv înmânarea avizelor de plată corespunzătoare și încasarea impozitelor.

Până în prezent, perioada în care autoritățile de resort trebuiau să asigure calcularea obligațiilor respective, inclusiv generarea și expedierea avizelor de plată, constituia doar 15 zile.

Termenul de achitare de către contribuabili a impozitului pe bunurile imobiliare sau impozitului funciar, prevăzut de Codul fiscal, rămâne nemodificat  – până pe 30 iunie a anului curent.

31.03.2022 Ședința plenară a Parlamentului Republicii Moldova

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...