Statul va eficientiza mecanismul de angajare în câmpul muncii a cetățenilor peste hotare

Chișinău, 15 iulie 2020 – Statul va eficientiza mecanismul de angajare în câmpul muncii a cetățenilor Republicii Moldova peste hotare. Comisia protecție socială, sănătate și familie a aprobat, în ședința de astăzi, raportul la proiectul de lege pentru modificarea Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii, Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.

Acesta prevede, printre altele, o reglementare mai eficiente a activității agențiilor private ce prestează servicii de intermediere a muncii cu scopul angajării peste hotare. Inspectoratul de Stat al Muncii va fi abilitat cu atribuții de control în domeniul intermedierii muncii prin intermediul agențiilor private va realiza controale, inclusiv inopinate, în vederea identificării cazurilor de intermediere a muncii în străinătate de către intermediarii nelicențiați, precum și în vederea preveniri cazurilor de trafic de persoane, muncă forțată și a altor circumstanțe ce ar putea afecta drepturile lucrătorilor în străinătate.

Totodată, se propune modificarea procedurii de obținere a licenței, care la momentul actual, în opinia autorilor proiectului, împiedică desfășurarea legală a activității de plasare în câmpul muncii. Astfel, se propune introducerea licenței unice. Drept urmare, agențiile private vor obține o singură licență și vor declara la Agenția Servicii Publice partenerii străini cu care colaborează, pentru a fi incluși în licență.

Un alt aspect îl constituie introducerea contractului de intermediere, care va fi încheiat în mod obligatoriu între persoana aflată în căutarea unui loc de muncă în străinătate și agenția privată. Contractul va asigura reprezentarea intereselor lucrătorilor migranți în raport cu angajatorii și intermediarii din străinătate, în vederea plasării efective.

În același timp, se propune alinierea conceptului de „angajare asistată” la cele mai bune practici europene și acordarea oportunității prestatorilor de servicii sociale din domeniul privat și asociativ să presteze servicii de angajare asistată pentru persoanele cu dizabilități.

De asemenea, proiectul definește procedura de desfășurare a activității de muncă în calitate de auto-angajat, dar și recunoașterea unor altor tipuri de relații de muncă prezente la moment pe plan internațional.  

Totodată, prin proiect se propune introducerea conceptului de „tineri NEET” (Youth not in employment, education or training – Tineri care nu sunt integrați în procesul de educație, pe piața muncii sau instruiri). Proiectul presupune contractarea serviciilor de identificare a tinerilor NEET de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă de la prestatorii acreditați în acest sens, care au misiunea de identificare a tinerilor NEET, evaluare a problemelor cu care se confrunta și care-i țin departe de piața muncii, informarea acestora cu privire la diversele servicii de care ar putea beneficia, inclusiv și pentru a fi integrați pe piața muncii.

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în 2019, aproape o treime din populația tânără de 15-29 ani (cca 28%) făcea parte din categoria tinerilor NEET, care sunt susceptibili să devină beneficiari de asistență socială, emigranți sau dependenți de remitențe, și prin urmare, nu contribuie la creșterea economică a țării.

Proiectul presupune și alte modificări ale legislației, inclusiv excluderea prevederilor ce țin de suspendarea plății ajutorului de șomaj pe perioada antrenării în măsuri active de ocupare a forței de muncă cu scopul sporirii protecției sociale a șomerilor. De asemenea, se introduc și garanții de informare adecvată a cetățeanului privind riscurile, drepturile, dar și obligațiile ce rezultă din plasarea în câmpul muncii în străinătate.

Proiectul va fi propus spre aprobare în lectura a doua, finală.

Ședința Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie – 15 iulie 2020, partea a II-a

Ședința Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie – 15 iulie 2020, partea a III-a. Ordinea de zi – https://bit.ly/2OsMnsV

Опубликовано Parlamentul Republicii Moldova Среда, 15 июля 2020 г.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...