Republica Moldova urmează să ratifice Acordul privind participarea la Programul-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene ”Orizont Europa”

Chișinău, 24 noiembrie 2021 – Republica Moldova și Uniunea Europeană urmează să ratifice Acordul privind participarea țării noastre la Programul-cadru pentru Cercetare și Inovare Orizont Europa pentru perioada 2021-2027. Comisia politică externă și integrare europeană a aprobat raportul la un proiect de lege în acest sens, care urmează a fi transmis spre aprobare plenului Parlamentului, în două lecturi. 

Scopul prezentului Acord constă în asocierea Moldovei la Programul-cadru, în urma căreia va obține drepturi de participare similare statelor membre ale UE, ceea ce îi va permite să coopereze și concureze în calitate de partener egal în toate concursurile anunțate în cadrul Programului ”Orizont Europa”.

Programul oferă oportunități pentru schimbul de bune practici europene și internaționale, atragerea cercetătorilor, accesul la infrastructură de cercetare și de soluționare a provocărilor cu care se confruntă societatea contemporană.

Obiectivele programului vizează promovarea cercetării și inovării; aprofundarea relațiilor de colaborare în domeniul științific și inovării europene, în toate sectoarele și disciplinele, inclusiv în domeniul științelor sociale și umaniste; consolidarea cooperării internaționale.

Programul-cadru al UE pentru Cercetare și Inovare ”Orizont Europa” se bazează pe trei piloni esențiali: excelență științifică/”Știință deschisă”, ”Provocări globale și competitivitatea industrială europeană” și ”O Europă inovatoare”.   

Bugetul estimativ al programului este de circa 95,5 miliarde de euro. Republica Moldova a mai participat în cadrul Programului-cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare ”Orizont 2020” în perioada anilor 2014-2020, în cadrul căruia a beneficiat de 7,4 milioane de euro.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova  

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More