Comisia de control al finanțelor publice: perpetuarea unor probleme standarde în instituțiile publice impune schimbări sistemice

Chișinău, 24 noiembrie 2021 – Toate rapoartele Curții de Conturi privind situațiile financiare și achizițiile publice la instituțiile publice conțin aceleași probleme identificate și aceleași recomandări, de aceea este nevoie de schimbări sistemice, inclusiv la nivel legislativ. La această concluzie au ajuns membrii Comisiei de control al finanțelor publice.

Comisia a audiat, în cadrul ședinței de astăzi, raportul misiunii de audit a Curții de Conturi cu privire la rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Justiției încheiate la 31 decembrie 2020.

Auditorii au constatat că rapoartele financiare ale instituției nu conțin denaturări semnificative, dar totodată scot în evidență unele deficiențe. Acestea se referă la evaluarea și înregistrarea neconformă a terenurilor din gestiune, contabilizarea neregulamentară a valorii lucrărilor de reparație capitală, existența creanțelor pentru munca prestată de condamnați, gestionarea neregulamentară a clădirilor Bazei de odihnă ”Mecita”, proprietate a Republicii Moldova  aflată pe teritoriul Ucrainei, ș.a. 

Hotărârea Curții de Conturi cu privire la auditul rapoartelor financiare ale ministerului a fost adoptată la 23 iulie anul curent, iar recomandările pentru remedierea problemelor depistate au fost realizate, până la momentul actual, în proporție de 38 la sută.  

Tot în ședința de astăzi, membrii Comisiei de control al finanțelor publice au dezbătut raportul auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Justiției în anii 2019-2020. Au fost constatate deficiențe și neconformități în elaborarea și publicarea anunțurilor de intenție și planurilor anuale de achiziții publice, în estimarea necesităților și planificarea achizițiilor publice, în organizarea, desfășurarea și monitorizarea unor proceduri de achiziții, în implementarea proiectelor de investiții capitale, în evaluarea proceselor cu risc sporit în domeniul achiziții publice și gestionarea acestora.

Auditorii au înaintat mai multe recomandări în vederea soluționării problemelor depistate în achiziții. Pentru îmbunătățirea situației a fost elaborat un plan de remediere, pe o perioadă de un an de zile.

Vicepreședintele Comisiei de control al finanțelor publice, Artur Mija, a remarcat faptul că problemele identificate în rapoartele Curții de Conturi sunt caracteristice pentru majoritatea instituțiilor publice auditate, iar neregulile în utilizarea banilor publici perpetuează ani la rând.   

Președintele Comisiei de control al finanțelor publice, Tatiana Cunețchi, și-a exprimat speranța că prin promovarea proiectului de lege pentru modificarea Legii privind achizițiile publice, care este elaborat de Ministerul Finanțelor, vor fi eliminate lacunele din cadrul legislativ ce fac posibile devierile înregistrate.  

”Evident, entitățile trebuie să întreprindă măsuri la nivelul lor și să fie mai responsabile față de opinia Curții de Conturi, dar cei care promovează politici în domeniu au o responsabilitate mult mai mare”, a subliniat Tatiana Cunețchi.

De la începutul legislaturii a XI-a, Comisia de control al finanțelor publice a examinat rapoartele de audit cu privire la situațiile financiare la mai multe instituții ale administrației publice centrale. Printre entitățile auditate sunt Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Științe a Moldovei. De asemenea, au fost examinate mai multe rapoarte de audit tematice.

Examinarea rapoartelor de audit ale Curții de Conturi de către Comisia de control al finanțelor publice face parte din funcțiile de control parlamentar.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More