Raportul de audit privind activitatea Directoratului Liniei de Credit, examinat de Comisia de control al finanțelor publice

Chișinău, 22  septembrie 2020 – Comisia de control al finanțelor publice a examinat, în ședința de astăzi, Raportul de audit privind activitatea Directoratului Liniei de Credit (DLC) pentru anul 2019, elaborat de Curtea de Conturi.

Auditul a avut drept scop evaluarea performanțelor înregistrate de către DLC în administrarea Liniilor de credit și a Proiectelor transmise în gestionare de către Ministerul Finanțelor.

Potrivit raportului, activitățile operaționale ale DLC au fost direcționate, în perioada respectivă, spre atingerea unei economicități a cheltuielilor, adică menținerea, pe parcursul ultimilor 5 ani, a unui nivel practic neschimbat de cheltuieli, precum și spre diversificarea instrumentelor de sporire a veniturilor, prin plasarea mijloacelor fondului de autofinanțare în conturi de depozit bancar.

În același timp, Curtea de Conturi a  constatat lipsa criteriilor legale la stabilirea cheltuielilor operaționale și a salariului angajaților Directoratului Liniei de Credit, precum și luarea unor decizii ce țin de gestionarea fondului de autofinanțare fără avizarea directă a Ministerului Finanțelor, în calitate de fondator, și a Consiliului DLC.

La finele anului 2019, DLC gestiona 21 de Linii de credit și Proiecte investiționale, în proces de implementare fiind 2 631 de sub-proiecte. Performanțele DLC, în procesul de gestionare a acestora relevă că, deși au fost constatate unele neconformități, activitățile acestuia au fost orientate, în general,  spre sporirea atractivității proiectelor implementate prin intermediul Liniilor de credit, în special prin reducerea ratelor de dobândă pentru beneficiarii finali de sub-proiecte, colectarea și gestionarea plăților datorate de beneficiarii sub-proiectelor în așa mod încât să nu fie admise întârzieri de plăți către creditorii externi, dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii prin creșterea numărului Proiectelor și Liniilor de credit implementate, promovarea și încurajarea tinerilor antreprenori și crearea noilor locuri de muncă prin acordarea unor facilități la creditarea tinerilor.

De notat că DLC este o instituție publică fondată de Ministerul Finanțelor, care gestionează și implementează componentele ce țin de Liniile de credit din cadrul Proiectelor investiționale finanțate din surse externe. În anul 2020, DCL a fost reorganizat în Instituția Publică „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”, astfel fiindu-i atribuite și alte funcții ce țin de programele de cooperare transfrontalieră și transnațională.

Mijloacele financiare pentru întreținerea Directoratului Liniei de Credit s-a format din dobânda adăugată la sub-împrumuturile acordate Instituțiilor Financiare Participante, donațiile donatorilor străini și autohtoni, precum și din alte surse legale. Rezultatul activității DCL nu a fost impozitat, astfel valoarea profitului a trecut în componența fondului de autofinanțare.

Raportul de audit a fost expediat Ministerului Finanțelor pentru monitorizarea implementării celor mai bune practici în activitatea Instituției Publice „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”. De asemenea, documentul a fost remis Guvernului, Președintelui Republicii Moldova și Parlamentului, pentru informare.

Direcția  generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More