Raportul auditului asupra managementului datoriei de stat în anul 2019 a fost examinat la Comisia de control al finanțelor publice

Chișinău, 22 septembrie 2020 Raportul auditului performanței asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2019 a fost examinat, astăzi, în cadrul ședinței Comisiei parlamentare de control al finanțelor publice.

Auditul a constatat că evaluarea managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat realizat de către Ministerul Finanțelor pe parcursul anului 2019 denotă dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat, contractarea de noi împrumuturi de stat externe ținând cont de raportul cost-risc, reducerea cheltuielilor de deservire a datoriei de stat externe prin conversiunea împrumuturilor dintr-o valută în alta, gestionarea riscului operațional asociat datoriei de stat, etc.

Totodată, auditorii semnalează lipsa prevederilor de autorizare a Ministerului Finanțelor privind crearea rezervei de lichidități prin emiterea valorilor mobiliare de stat și delegarea către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii a dreptului de emitere a garanțiilor în numele și pe contul statului pentru beneficiarii Programului de stat „Prima casă”. Aspectele expuse, precum și prezența riscului major de nerecuperare a datoriilor băncilor supuse lichidării, a datoriilor beneficiarilor recreditați și garantați de stat ar putea influența semnificativ rezistența întregului sistem bugetar, cu posibil impact major prin generarea unor cheltuieli suplimentare pentru bugetul de stat, se arată în raport.

Printre cele mai importante măsuri pentru atingerea unei bune performanțe a procesului de management al datoriei de stat se menționează necesitatea consolidării activităților Ministerului Finanțelor prin monitorizarea cu regularitate a indicatorilor de sustenabilitate și de vulnerabilitate, a parametrilor de risc stabiliți, întreprinderea acțiunilor în vederea încadrării acestora în limitele stabilite și neadmiterea formării cheltuielilor financiare adiționale pentru bugetul de stat.

„Curtea de Conturi atrage atenția autorităților statului asupra evoluției datoriei de stat, fapt ce afectează echilibrul bugetar fragil ca urmare a asumării de către Guvern a unor cheltuieli suplimentare, în special a celor ce țin de emiterea garanțiilor de stat”, se arată în Hotărârea Curții de Conturi. 

Raportul de audit a fost remis Ministerului Finanțelor pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor.

În comun cu Serviciul Fiscal de Stat, ministerul va consolida măsurile de recuperare la bugetul de stat a datoriilor la împrumuturile acordate beneficiarilor recreditați și beneficiarilor garanțiilor de stat, inclusiv cu termenul de achitare expirat.

Guvernul Republicii Moldova va lua atitudine referitor la lipsa, în cadrul normativ, a reglementărilor privind emiterea valorilor mobiliare de stat pentru crearea rezervelor de lichidități, a modului de creare și a direcțiilor de utilizare a acestora. De asemenea, Executivul va asigura monitorizarea portofoliului garanțiilor de stat acordate în cadrul Programului de stat „Prima Casă”, pentru neadmiterea majorării datoriei de stat interne și suportării unor costuri suplimentare de către bugetul de stat. Totodată, Guvernul este sesizat în legătură cu delegarea de către Ministerul Finanțelor a responsabilităților de emitere a garanțiilor de stat către ODIMM, în condițiile în care Legea cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat nu stipulează asemenea prevederi.  

Despre măsurile întreprinse pentru executarea recomandărilor, Curtea de Conturi va fi informată în termen de 6 luni din data de 28 iulie 2020 când a intrat în vigoare Hotărârea respectivă.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...