Comisia de control al finanțelor publice a examinat rezultatele auditului asupra rapoartelor financiare ale MAI pentru 2019

Chișinău, 22 septembrie 2020 –Comisia de control al finanțelor publice a examinat, în ședința de astăzi, Raportul auditului asupra Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2019.

Rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne încheiate la 31 decembrie 2019, cu excepția unor aspecte pentru care au fost formulate rezerve, oferă o imagine corectă la situația din 31 decembrie 2019, în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară în sistemul bugetar din Republica Moldova. Observațiile de audit au servit drept bază pentru exprimarea opiniei cu rezerve asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2019.

În baza recomandărilor de audit, Ministerul Afacerilor Interne urmează să aprobe un plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate.

Recomandările de audit se referă la dezafectarea mijloacelor bugetare, cu formarea și menținerea creanțelor Clubului Sportiv Central „Dinamo” și ale Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne față de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Raportul de audit a mai constatat asumarea neregulamentară a unor investiții capitale, fără acoperire financiară, cu impact negativ asupra cheltuielilor bugetului de stat. Misiunea de audit a remarcat și neîncasarea veniturilor din locațiunea bunurilor proprietate publică și din prestarea serviciilor cu plată, formându-se creanțe în sume considerabile, precum și transmiterea nelegală a două terenuri proprietate publică pentru construcții pe un termen de 10 ani și, respectiv, 25 de ani.

Potrivit raportului de audit, obiectivul privind construcția Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii al Ministerului Afacerilor Interne nu a fost atins, fiind remarcată și cheltuirea neeficientă și administrarea defectuoasă a mijloacelor din suportul bugetar comunitar pentru achiziția studiului de fezabilitate, documentației de proiect și expertizelor tehnice ale Centrului.

Auditul a mai constatat neîntreprinderea măsurilor privind finanțarea şi dotarea tehnico-materială a rezervei materiale de stat şi de mobilizare, menite să asigure protecția populației în cazul situațiilor excepționale, inclusiv de prevenire și combatere a epidemiei de COVID-19.

Raportul de audit relevă și neajustarea cadrului legislativ-normativ privind exploatarea mijloacelor de transport din sistemul Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv lipsa normelor maxime  de  dotare cu mijloace de transport a  instituțiilor din subordine, lipsa plafoanelor maxime de parcurs ale autoturismelor, nedivizarea normelor de dotare cu transport de serviciu de normele de dotare cu transport de intervenție operativă, toate cu impact asupra cheltuielilor bugetare. O altă recomandare adresată de audit ține de organizarea și implementarea insuficientă a sistemului de Control Intern Managerial din cadrul instituțiilor subordonateMinisterului Afacerilor Interne, precum și de impactul acestuia asupra întocmirii și consolidării situațiilor financiare.

Raportul de audit a fost remis Guvernului Republicii Moldova, pentru monitorizarea implementării recomandărilor de audit, Președintelui Republicii Moldova și Parlamentului, pentru informare, Ministerului Finanțelor, pentru examinare prin prisma competențelor în domeniul finanțelor publice.

Raportul a fost remis Procuraturii Generale pentru autosesizare referitor la transmiterea în locațiune de către Clubul Sportiv Central „Dinamo” a terenurilor proprietate publică. Tototadă, concluziile de audit au fost transmise Agenției Servicii Publice, pentru examinarea constatărilor referitoare la înregistrarea de către organul cadastral, fără permisiunea autorității publice centrale, a construcțiilor executate de către locatari pe terenurile respective.  

Comisia de control al finanțelor publice va monitoriza implementarea recomandărilor Curții de Conturi.

În vederea aplicării recomandărilor, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost emis un ordin, o parte din obiecții fiind deja soluționate, iar raportul final privind înlăturarea deficienților urmând să fie prezentat până la finele lunii ianuarie 2021.  

 Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...