Plata de arendă pentru folosirea terenurilor publice ar putea fi stabilită în baza prețului de piață a terenului

Chișinău, 27 iulie 2022  – Plata de arendă pentru folosirea terenurilor publice ar putea fi stabilită în baza prețului de piață a terenului. Membrii Comisiei agricultură și industrie alimentară au aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, raportul la PROIECTUL de lege menit să aducă claritate procedurii și modului de vânzare-cumpărare a terenurilor publice.

Modificările legislative propun stabilirea valorii de piață drept criteriu de determinare a prețului de vânzare-cumpărare sau de arendă a terenurilor, prețul normativ al pământului devenind un criteriu secundar de determinare a valorii acestuia. O altă modificare se referă la reglementarea relațiilor de locațiune/arendă a terenurilor proprietate publică a statului, cât și ale celor administrate de unitățile administrativ-teritoriale.

Inițiativa legislativă prevede modificarea Codului civil al Republicii Moldova în vederea stabilirii bazei de referință a plății de arendă pentru folosirea terenurilor publice ca fiind prețul de piață stabilit conform unui raport de evaluare.

Potrivit autorului, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, Vladimir Bolea, scopul proiectului constă în crearea unui cadru normativ coerent, care ar reglementa relațiile de dare în arendă/locațiune și vânzare-cumpărare a terenurilor proprietate publică. Urmează a fi operate modificări la Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului, Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

Proiectul urmează a fi propus spre aprobare plenului Parlamentului, în prima lectură.

27.07.2022 Ședința Comisiei agricultură și industrie alimentară

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...