Parlamentul va îmbunătăți cadrul legal menit să asigure protecția mediului înconjurător ca rezultat al desfășurării activității industriale

Chișinău, 13 iulie 2022 – Membrii Comisiei mediu și dezvoltare regională au examinat, în cadrul ședinței de astăzi, PROIECTUL de lege privind emisiile industriale.

Proiectul asigură transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivelor Europene privind emisiile industriale și cele privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere. Documentul propune instituirea unui cadru normativ care vizează prevenirea și controlul poluării provocate de activitățile industriale și economice, în vederea reducerii emisiilor în aer, apă și sol. În acest sens, sunt definite scopul, principiile și domeniul de aplicare  a prevederilor legii, atribuțiile autorităților în domeniul prevenirii și controlului poluării, precum și obligațiile operatorilor și specialiștilor de mediu.

De asemenea, este reglementată procedura de eliberare a autorizațiilor integrate de mediu/autorizației de mediu, condițiile și termenii de emitere a actelor permisive. Sistemul de autorizare integrată de mediu/autorizare de mediu a emisiilor în apă, aer și sol va fi stabilit pentru fiecare instalație (sursă de poluare), dar nu pentru agenți economici, cum este în prezent. Astfel,  nu va mai fi obligatorie obținerea diferitor tipuri de autorizații pentru o activitate.

Totodată,  noua lege propune crearea unui sistem de control de mediu prin asigurarea respectării cerințelor din autorizația de mediu, care va fi realizat de Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Suplimentar, proiectul conține prevederi referitoare la asigurarea accesului la informații și participarea publicului la luarea deciziei privind autorizarea de mediu.

Adoptarea legii privind emisiile industriale face parte din angajamentele asumate de țara noastră în cadrul Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, la capitolul ”Mediul înconjurător”. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Mediului.

Comisia mediu și dezvoltare regională a aprobat raportul la proiectul de lege și îl va propune plenului Legislativului spre dezbateri, în prima lectură.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...