Legislația națională privind evaluarea impactului asupra mediului va fi racordată la standardele internaționale

Chișinău, 13 iulie 2022 – În cadrul ședinței de astăzi a Comisiei mediu și dezvoltare regională a fost aprobat raportul la PROIECTUL de lege care va asigura transpunerea în legislația națională a prevederilor actelor UE în domeniul mediului.

Scopul principal al proiectului este perfecționarea cadrului normativ în vederea asigurării unui nivel înalt de protecție a mediului, prevenirii și/sau diminuării efectelor negative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății umane și dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, în conformitate cu cerințele și standardele internaționale.

Modificările legislative propuse prevăd introducerea unor noțiuni noi, precum evaluarea impactului asupra mediului, acord de mediu, activitate planificată, evaluarea biodiversității etc. De asemenea, sunt delimitate atribuțiile și responsabilitățile autorităților implicare în procesul de evaluare a impactului asupra mediului.

Potrivit prevederilor proiectului, urmează a fi redus termenul de desfășurare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,  până la 30 de zile lucrătoare, iar responsabilă de elaborarea Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului va fi Agenția de Mediu și nu inițiatorul/agentul economic, cum este în prezent. Totodată, se propune revizuirea listei de activități planificate pentru care este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului. Documentul mai prevede introducerea plății pentru eliberarea acordului de mediu.

Un articol aparte vizează reglementarea evaluării biodiversității ca parte integrantă a procedurii de evaluare strategică de mediu pentru documentele de politici și planificare. De asemenea, noua lege propune revizuirea termenelor privind consultarea publicului și detalierea procedurii de informare și participare a publicului pe tot parcursul procedurii de evaluare strategică de mediu.

În scopul asigurării calității deciziei finale emise de autoritatea competentă în procesul de evaluare strategică de mediu va fi creată o comisie de experți pentru analiza raportului privind evaluarea strategică de mediu.

O dată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi va fi abrogată Legea privind expertiza ecologică.

Raportul la proiectul de modificare a Legii privind evaluarea impactului asupra mediului, Legii privind evaluarea strategică de mediu și Legii privind expertiza ecologică a  fost aprobat cu votul unanim al membrilor prezenți și va fi supus examinării în plenul Parlamentului, în prima lectură.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...