Parlamentul a extins categoriile de beneficiari ai subvențiilor în agricultură

Chișinău, 20 iulie 2020 – Parlamentul a aprobat în lectura finală, în cadrul ședinței de astăzi, proiectul de modificare a Legii cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural.

Un aspect important al modificărilor ține de extinderea plafonului de vârstă pentru tinerii fermieri care se încadrează în programul de acordare a subvențiilor în avans – de la 35 la 40 ani

Printre categoriile de beneficiari se vor regăsi și migranții reîntorși, care vor putea solicita  subvenții la efectuarea investițiilor în sectorul agricol postinvestițional, precum și  pentru proiectele start-up în avans.

Se propune a fi stabilit plafonul maxim al înlesnirilor în mărime de 30% din valoarea investiției eligibile.

Procedura de acordare a înlesnirilor și categoriile de beneficiari vor fi aprobate prin hotărâre de guvern.

Beneficiarii vir fi supuși verificărilor pe teren, efectuate de Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură.

În același timp, au fost simplificate criteriile speciale de eligibilitate, fiind exclusă condiția privind prezentarea certificatelor de calitate și dovada deținerii de către solicitantul de subvenții a bazei de producție a materiei prime proprii. Concomitent, se propune includerea prevederii privind confirmarea de către solicitant a dovezii de prelucrare și/sau procesare a producției de origine autohtonă.

Autorii proiectului specifică că în procesul de autorizare spre plată a subvenției se respectă principiul asigurării tratamentului egal și imparțialității, adică ”primul venit – primul servit”.

Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură va prezenta rapoarte semestriale autorității administrației publice centrale privind gestionarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural a anului în curs.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...