NECROLOG – Vadim COJOCARU

Vadim COJOCARU  (19.05.1961 – 07.06.2021)

Cu profundă tristețe am aflat despre decesul lui Vadim COJOCARU, profesor universitar, doctor în știinţe economice, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de Legislatura XIX în care a deținut funcția de vicepreședinte al Comisiei economie, buget şi finanţe.  

A fost un mare profesionist, inteligent și responsabil. Comunitatea academică și profesională îi va fi recunoscătoare pentru contribuția sa importantă la dezvoltarea învățământului universitar în domeniul managementului, Vadim COJOCARU fiind autor al mai multor publicații științifice și metodico-didactice. A încurajat și a povățuit numeroși discipoli în cadrul Academiei de Studii Economie din Moldova, inclusiv în calitate de prorector pentru activitate ştiinţifică şi relaţii extere, prodecan și decan al facultății ”Management”.

Pe lângă vasta și prodigioasa activitate didactică și științifică, a fost cunoscut pentru poziția sa civică activă și verticalitatea politică, pentru faptul că a promovat cu statornicie crezul și idealurile pe care le împărtășea. Va rămâne pentru prieteni, colegi, discipoli, pentru toți cei care l-au cunoscut un Om de valoare.

În numele Parlamentului Republicii Moldova și al meu personal, transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate.  

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Zinaida Greceanîi, Președintele Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More