Informația cu privire la beneficiarii efectivi ai societăților de investiții va fi făcută publică

Chișinău, 22 septembrie 2021 – Informația despre fondatorii, administratorii și beneficiarii companiilor înregistrate în Republica Moldova ar putea deveni accesibilă pentru public. Comisia protecție socială, sănătate și familie a avizat pozitiv proiectul de modificare a Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Inițiativa aparține unui grup de deputați ai Fracțiunii parlamentare ”Partidul Acțiune și Solidaritate” și prevede  că Agenția Servicii Publice va asigura vizualizarea publică a informaţiei din Registrul de stat cu privire la beneficiarii efectivi în resursele și platformele existente de publicare a datelor deschise despre companii.

Astfel, în conținutul Registrului de stat al persoanelor juridice urmează să fie indicate și datele personale ale beneficiarilor efectivi, care dețin sau controlează o persoană fizică, juridică sau administratorul unei societății de investiții, o persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau ce deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.

Potrivit autorilor, informația despre fondatorii, administratorii și beneficiarii efectivi ai companiilor înregistrate în Republica Moldova este informație de interes public, iar această inițiativă vine să asigure dreptul cetățenilor la informația de interes public.

Implementarea acestui proiect nu va necesita alocări bugetare.

În țara noastră sunt înregistrate peste 500 de companii.

Proiectul urmează să fie supus dezbaterilor și votat în ședința plenară a Parlamentului.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More