Contractarea serviciilor sociale ar putea fi reglementată prin lege

Chișinău, 20 aprilie 2022 –Inițiativa legislativă care prevedere reglementarea contractării serviciilor sociale de către autoritățile administrației publice locale a fost examinată, astăzi, de membrii Comisiei protecție socială, sănătate și familie.

DOCUMENTUL prevede operarea modificărilor la Legea asistenței sociale, Legea cu privire la serviciile sociale, Legea privind achizițiile publice, Legea privind administrația publică locală.

Prin actul normativ se reglementează activitatea autorităților administrației publice locale în vederea evaluării, planificării și contractării serviciilor sociale necesare comunității.

Astfel, autoritățile administrației publice centrale și locale vor efectua evaluarea anuală a necesităților de acordare a serviciilor sociale, cu implicarea în acest proces a prestatorilor de servicii sociale și a organizațiilor necomerciale care apără drepturile și interesele beneficiarilor de servicii sociale.

 De asemenea, autoritățile vor  aproba programul de dezvoltare a serviciilor sociale, elaborat în baza necesităților stabilite ca rezultat al evaluării.

Un capitol aparte este dedicat reglementării procesului de contractare a serviciilor sociale, în special se referă la planificarea și modalitatea de contractare a serviciilor sociale.

Totodată, autorul inițiativei legislative, președintele Comisiei protecție socială, sănătate și familie, Dan Perciun, propune ca operatorii economici (prestatorii de servicii sociale) să fie scutiți de obligativitatea de a oferi garanții de bună execuție a contractelor și/sau garanții de ofertă, pentru prestarea serviciilor sociale.

Potrivit autorului, în condițiile unei piețe a serviciilor sociale subdezvoltate, această limitare nu este una justificată, iar o autoritate publică locală ar risca să-și sisteze unele servicii publice sociale  din motiv că nu ar avea pe cine contracta pentru prestarea serviciilor sociale necesare anumitor grupuri de beneficiari vulnerabili.

Proiectul de lege urmează să fie propus spre adoptare plenului Parlamentului.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...