Comisia juridică, numiri și imunități a aprobat raportul pentru proiectul de lege privind modificarea Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (ANI)

Chișinău, 12 august 2021 –Comisia juridică, numiri și imunități a aprobat raportul, în ședința de astăzi, cu votul majorității membrilor, pentru proiectul de lege, care vizează modificarea Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. Tot astăzi, proiectul a obținut avizul pozitiv din partea mai multor comisii parlamentare permanente.

Proiectul de lege a fost elaborat de un grup de deputați din Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate și are scopul de a perfecționa cadrul legislativ privind funcționarea ANI și de a preveni conflictele de interese și de incompatibilitate în rândul persoanelor care exercită funcții publice sau de demnitate publică.

Una dintre reglementările propuse în proiectul de lege este perfectarea mecanismului, care să permită Autorității Publice de Integritate să solicite conducerii organizației publice sau autorităților responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării, posibilitatea de suspendarea din funcție a persoanelor în privința căruia a fost constatată, în totalitate sau în parte, o avere nejustificată, sau în cazul situației în care s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, pe perioada examinării în instanță a actului de constatare.

De asemenea, proiectul urmărește modificarea modului în care are loc controlul averii și intereselor personale, astfel încât în procesul efectuării controlului să fie verificate nu doar veniturile dobândite pe parcursul exercitării mandatului sau funcției sale raportat la situația averilor deținute, dar să fie examinate și luate în considerare și cheltuielile realizate. Modificările propuse au drept scop evidențierea și constatarea „stilului de viață” al subiecților declarării.

O altă modificare propusă de autorii inițiativei legislative este acordarea dreptului inspectorului de integritate de a solicita efectuarea unor expertize sau evaluări pentru determinarea valorii de piață a bunurilor supuse verificării. Modificarea respectivă va impulsiona subiectul declarării să specifice valoarea reală a bunurilor declarate. Iar în cazul în care inspectorul de integritate are dubii rezonabile privind declararea unui bun sub valoarea reală a acestuia, aceasta va avea posibilitatea să dispună efectuarea unei evaluări.

Proiectul de lege mai propune creșterea numărului de membri ai Consiliului de Integritate. Astfel, Parlamentul urmează să desemneze doi membri în Consiliu, în loc de unul. De asemenea, și Președintele Republicii Moldova ar urma să desemneze un membru în Consiliul de Integritate. 

Implementarea prezentului proiect de lege nu necesită cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat. Proiectul de lege urmează să fie dezbătut la următoarea ședință a Parlamentului.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More