Comisia juridică, numiri și imunități a aprobat raportul pentru proiectul de lege pentru modificarea articolului 8 din Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție (CNA)

Chișinău, 12 august 2021 – Comisia juridică, numiri și imunități a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, cu votul majorității membrilor săi, raportul pentru proiectul de lege pentru modificarea articolului 8 din Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție. Tot astăzi Comisia securitate națională a aprobat coraportul pentru același proiect de lege, iar proiectul a obținut avizul pozitiv din partea mai multor comisii parlamentare permanente.

Inițiativa legislativă, elaborată de un grup de deputați din Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, prevede modificarea modalității de desemnare și numire a directorului CNA.

Autorii proiectului menționează că aprobarea prezentului proiect de lege va permite implicarea plenară a CNA în realizarea strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia și exercitarea atribuțiilor în domeniul combaterii corupției.

Prezentul proiect de lege propune ca directorul CNA să fie numit în funcție de Parlament cu votul majorității deputaților aleși, la propunerea a cel puțin 20 de deputați, cu avizul pozitiv al Comisiei juridice, numiri și imunități, pentru un mandat de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat. Totodată, Comisia juridică, numiri și imunități va verifica corespunderea candidaților propuși la cerințele stabilite și va prezenta Parlamentului avize privind întrunirea condițiilor legale de numire în funcție.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More