Comisia economie, buget și finanțe a aprobat raportul pentru proiectul de modificare a Legii bugetului de stat

Chișinău, 08 septembrie 2020 – Proiectul legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 a obținut raportul pozitiv al Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului, pentru prima lectură.  

Printre factorii de bază care au determinat modificările operate sunt ajustarea indicatorilor bugetari reieșind din revizuirea prognozei principalilor indicatori macroeconomici; evoluția economiei naționale sub presiunea efectelor pandemiei COVID-19 și a calamităților naturale; reducerea cheltuielilor pentru unele programe neprioritare; suport suplimentar  pentru agricultori prin rambursarea Taxei pe Valoare Adăugată (TVA); completarea fondurilor Asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) și Bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS), inclusiv pentru majorarea ajutorului unic pentru beneficiarii de pensii de la 700 – la 900 de lei începând cu 1 octombrie anul curent.

Astfel, reieșind din modificările operate, volumul bugetului de stat pentru anul 2020 se diminuează la venituri – cu 649,5 mil. de lei până la 37 201,5 mil. de lei, la cheltuieli – cu 1 856,7 mil. de lei până la 53 200,9 mil. de lei. Respectiv, deficitul se diminuează cu 1 207, 2 mil. de lei: de la 17 206, 6 mil. de lei până la 15 999,4 mil. de lei, ceea ce constituie 7,8% din Produsul Intern Brut.

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor. Potrivit autorilor proiectului, toți parametrii reevaluați au fost agreați cu experții Fondului Monetar Internațional în cadrul discuțiilor privind noul Program al Guvernului cu FMI.

Proiectul de le pentru modificarea bugetului de stat urmează a fi dezbătut în plenul Legislativului.

Este a treia rectificare a bugetului de stat de la începutul anului curent.

De menționat că examinarea proiectelor de acte legislative şi propunerilor legislative în vederea elaborării rapoartelor sau avizelor este o atribuție a comisiilor parlamentare permanente, prevăzută de Regulamentul Parlamentului.

Ședința Comisiei economie, buget și finanțe din 8 septembrie 2020.

Ședința Comisiei economie, buget și finanțe din 8 septembrie 2020. Ordinea de zi – https://bit.ly/3icW7Vl

Опубликовано Parlamentul Republicii Moldova Вторник, 8 сентября 2020 г.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More