Un proiect privind susținerea cadrelor didactice și producătorilor agricoli, în contextul ”COVID-19” și secetei, examinat de Comisia economie, buget și finanțe

Chișinău, 08 septembrie 2020 – Comisia economie, buget și finanțe a examinat, în cadrul ședinței de astăzi, un proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative, al cărui scop este susținerea cadrelor didactice, producătorilor agricoli, altor categorii de angajați și angajatori, în condițiile efectelor economice ale ”COVID-19” și secetei.

În special, se propun modificări la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Acestea prevăd că pentru perioada primului semestru al anului de studii 2020-2021 nu se limitează volumul activității didactice desfășurate de cadrele didactice, inclusiv cu funcții de conducere, în instituțiile de educație timpurie, învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar.

Astfel, în cazul insuficienței de cadre, conducătorii instituțiilor de învățământ pot stabili cadrelor didactice un volum maxim de lucru de până la 1,5 norme didactice, iar pentru cadre didactice din învățământul artistic – până la 2 norme. Cadrele didactice cu funcții de conducere vor avea dreptul la până la 0,5 din norma didactică.

După expirarea primului semestru al anului, Guvernul ar putea extinde termenul de aplicare a acestor prevederi.

Un alt articol din proiectul examinat de membrii comisiei urmărește modificarea Legii privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative. Acestea se referă la instituirea unor condiții favorabile în procesul de aplicare la Programul de subvenționare a dobânzilor și la Programul de rambursare a Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) pentru producătorii agricoli afectați de secetă și alte condiții climaterice nefavorabile.

Astfel, urmează a fi subvenționată dobânda achitată, începând cu 1 mai 2020, indiferent de perioada de contractare a creditelor. Suma TVA pasibilă rambursării va constitui suma cumulativă a impozitului funciar achitat pe anul 2020 și a impozitelor salariale pentru perioada care corespunde celei de rambursare a TVA. 

De asemenea, se propune instituirea moratoriului, până la 31 decembrie 2020, asupra controalelor fiscale la producătorii agricoli afectați. 

Comisia economie, buget și finanțe a aprobat raportul la proiectul de lege, pentru prima lectură. După examinarea amendamentelor, acesta urmează să fie supus dezbaterilor în cadrul ședinței plenare.

Ședința Comisiei economie, buget și finanțe din 8 septembrie 2020.

Ședința Comisiei economie, buget și finanțe din 8 septembrie 2020. Ordinea de zi – https://bit.ly/3icW7Vl

Опубликовано Parlamentul Republicii Moldova Вторник, 8 сентября 2020 г.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More