Comisia de control al finanțelor publice va monitoriza implementarea recomandărilor de audit adresate Ministerului Finanțelor

Chișinău, 15 septembrie 2020 – Raportul de audit asupra Ministerului Finanțelor pe anul 2019 a fost discutat la ședința de astăzi a Comisiei de control al finanțelor publice.

Misiunea de audit a constatat că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2019, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu normele de contabilitate și de raportare financiară în sistemul bugetar din Republica Moldova.

În context, au fost făcute și unele observații din partea misiunii de audit, dar care nu au influențat opinia. Potrivit raportului de audit, Ministerul Finanțelor și unele instituții din subordine n-au aplicat regulile generale de recunoaștere și clasificare a activelor nefinanciare, fiind afectat raportul financiar consolidat la nivelul subclasei „Mijloace fixe”-  în sumă de 1 735,5 mii lei și la nivelul subclasei „Stocuri de materiale circulante” – în sumă de 1 372,0 mii lei.  

Ministerul Finanțelor nu a aplicat regulile generale de recunoaștere și evaluare a bunurilor imobile. Prin urmare, nu au fost evaluate și contabilizate 19 imobile cu suprafața totală de 844,69 m2 de către Serviciul Fiscal de Stat și alte 9 imobile cu suprafața totală de 288,1 m2 de către Serviciul Vamal. Potrivit auditului, bunurile au o valoare nesemnificativă, deoarece menirea acestor construcții este să asigure activități de complementare a activității de bază.  

Misiunea de audit a constatat și neconformitatea activității de înregistrare și administrare a patrimoniului cu legile și reglementările aferente domeniului. Astfel, Serviciul Vamal a admis neînregistrarea drepturilor cadastrale asupra a 10 imobile/construcții cu suprafața totală de 315,3 m2 , în valoare de 2 702,5 mii lei și asupra unui teren cu suprafața de 0,0025 ha, reflectate în evidența contabilă în sumă de 3,23 mii lei.

Auditul a mai constatat reflectarea în evidența contabilă a mai multor clădiri, anexe și încăperi cu același număr de inventar, deși, conform cadrului normativ, evidența urma a fi ținută separat. Astfel, în evidența contabilă a Inspecției Financiare, cu un singur număr de inventar sunt înregistrate clădirea administrativă, anexa cu 4 garaje, depozitul și 2 încăperi auxiliare cu suprafața totală de 230,1 m2, iar în cadrul Serviciului Fiscal de Stat – încăperile neevaluate din clădirea situată în orașul Hâncești, cu suprafața totală de 510,6 m2.

Raportul de audit a fost remis Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și luare de atitudine în vederea monitorizării implementării recomandărilor de audit, Președintelui Republicii Moldova și Parlamentului, pentru informare, Ministerului Finanțelor și instituțiilor din subordine, pentru implementarea recomandărilor de audit. 

Comisia de control al finanțelor publice va monitoriza implementarea recomandărilor Curții de Conturi.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...