Raportul de audit asupra Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, examinat de Comisia de control al finanțelor publice

Chișinău, 15 septembrie 2020 – Comisia de control al finanțelor publice a examinat, în ședința de astăzi, Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene pe anul 2019.

Curtea de Conturi a constatat că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene încheiate la 31 decembrie 2019, cu excepția unor aspecte, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă, în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară în sistemul bugetar din Republica Moldova.

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene urmează să asigure implementarea unui șir de recomandări formulate de misiunea de audit.

Potrivit auditului, Ministerul a clasificat ca un singur obiect de inventar bunurile imobile compuse din terenuri și construcții, 5 bunuri cu valoarea de 144,6 mln de lei, dintre care terenuri aferente cu suprafața de 9667,49 m2. Auditul a recomandat să determine modalitatea înregistrării valorii acestor terenuri și să recalculeze valoarea uzurii clădirilor, de asemenea, să determine durata de funcționare utilă a clădirilor potrivit cadrului normativ în vigoare, precum și să recalculeze uzura aferentă.

Auditul a mai constatat neînregistrarea în evidența contabilă, la subcontul „Active luate în locațiune/arendă”, a terenului cu suprafața de 0,29 ha, arendat pe o perioadă de 49 de ani, pentru construcția sediului Ambasadei Republicii Moldova în Republica Belarus. Potrivit Raportului de audit, deși, pentru anul 2019, pentru această investiție au fost aprobate inițial 10 mln de lei, ulterior precizate la nivel de 3 mln de lei, limitele de alocații nu s-au valorificat. Cu toate acestea, pentru anul 2020, pentru aceleași investiții capitale, au fost aprobate 18 mln de lei, fapt care indică inițierea formală a investițiilor capitale în construcție, fără a dispune de teren. Auditul menționează că, în condițiile nevalorificării investițiilor capitale, persistă riscul pierderii dreptului asupra terenului. Misiunea de audit solicită MAEIE să determine modalitatea de înregistrare în evidență și să contabilizeze terenul pentru construcția sediului Ambasadei Republicii Moldova în Republica Belarus.

De asemenea, MAEIE, în comun cu Ministerul Finanțelor urmează să dezvolte normele de evidență contabilă privind înregistrarea și raportarea de către instituțiile serviciului diplomatic a veniturilor din realizarea activelor, rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți, achitarea și restituirea cauțiunii, înregistrarea creanțelor. Auditul a constatat că lipsa metodologiei de înregistrare și raportare a operațiunilor economice pentru instituțiile bugetare de peste hotare, având în vedere specificul de activitate a instituțiilor serviciului diplomatic, a cauzat neidentitatea datelor din diferite forme de raportare prezentate Ministerului Finanțelor, cu efect posibil de denaturare a datelor prezentate în Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2019 cu cel puțin 4,1 mln de lei.

Raportul de audit a fost remis Guvernului, pentru luare de atitudine în monitorizarea implementării recomandărilor de audit, precum și Președintelui Republicii Moldova și Parlamentului, pentru informare.

Comisia de control al finanțelor publice va monitoriza implementarea recomandărilor Curții de Conturi.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...