A fost examinat Raportul național în contextul celui de-al treilea ciclu de Evaluare Periodică Universală a respectării drepturilor omului

Chișinău, 08 septembrie 2021 – În cadrul ședinței Comisiei drepturile omului și relații interetnice de astăzi a fost examinat Raportul național în contextul celui de-al treilea ciclu de Evaluare Periodică Universală a respectării drepturilor omului în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.65/2019, în conformitate cu pct.5 (9) și pct.20 (1) lit.d) ale Regulamentului Consiliului național pentru drepturile omului.

Raportul a fost elaborat de către Cancelaria de Stat și anume de Secretariatul permanent pentru drepturile omului. Totodată, la elaborarea Raportului Național au contribuit ministerele, autoritățile publice centrale, organele de ocrotire a normelor de drept, precum și alte autorități publice competente. Pe lângă consultările interministeriale, au fost organizate consultări extinse cu instituțiile naționale de protecție a drepturilor omului și organizațiile societății civile. Recomandările și sugestiile primite au fost evaluate și discutate înainte de a compila versiunea finală a raportului.

În urma ciclului II al Evaluării Periodice Universale Republica Moldova a recepționat 209 recomandări, dintre care 194 au fost acceptate, iar 15 notate. Dintre 194 recomandări acceptate – 138 realizate, 45 parțial realizate și 11 nerealizate.Pentru implementarea recomandărilor ciclului II al Evaluării periodice universale, Republica Moldova a cooperat cu mecanismele internaționale în domeniul drepturilor omului, respectând procedurile speciale ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. Acest fapt este confirmat prin Rapoartele elaborate de Raportorii Speciali care au apreciat deschiderea și nivelul înalt de cooperare din partea autorităților Republicii Moldova, iar progresul asupra realizării acestora fiind monitorizat cu ajutorul unui instrument integrat de urmărire a Recomandărilor internaționale gestionat de către Secretariatul permanent pentru drepturile omului a Cancelariei de Stat.

Comisia drepturile omului și relații interetnice a apreciat efortul depus de autoritățile statului care au muncit la implementarea recomandărilor urmareciclului II al Evaluării Periodice Universale. Cu votul unanim al membrilor comisiei, a fost aprobat Avizul consultativ pe marginea raportului. La fel, comisia a reiterat angajamentul Parlamentului Republica Moldova de a contribui plenar la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Reieșind din domeniile sale de competență, stabilite prin Hotărârea Parlamentului nr.72/2019, comisia va ține cont de prevederile legale naționale, precum și de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte în procesul de creație legislativă și de exercitare a controlului parlamentar. Totodată, comisia va exercita controlul permanent asupra îndeplinirii Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022, care are la bază recomandările formulate în cadrul Evaluării Periodice Universale.

08.09.2021 Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice

Comisia drepturile omului și relații interetnice

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...