Valorificarea potențialului producătorilor de energie regenerabilă a fost discutată în cadrul unei ședințe de lucru a Comisiei mediu și dezvoltare regională

Chișinău, 05 noiembrie 2021 – Valorificarea energiei regenerabile, dar și provocările privind consolidarea acestui sector au fost discutate în cadrul întrevederii membrilor Comisiei parlamentare mediu și dezvoltare regională cu un grup de antreprenori care implementează proiecte axate pe utilizarea energiei regenerabile.

La discuții au mai participat deputați, membri ai Comisiei parlamentare agricultură și industrie alimentară, Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltări Regionale, Constantin Barosan, directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Octavian Calmîc, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Mediului.

Discuțiile s-au axat pe subiectele prioritare referitoare la aspectele legale și practice ale dezvoltării și utilizării energiei din surse regenerabile.

În debutul discuțiilor Constantin Barosan, Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltări Regionale, a prezentat raportul privind dezvoltarea politicilor în domeniul energetic cu accent pe energia regenerabilă.

O atenție deosebită a fost acordată problemelor cu care se confruntă producătorii de biocombustibil. Astfel, au fost evidențiate deficitul de materie primă pentru producerea biomasei, costul mare pentru materia primă, ceea ce se reflectă în costul final al produselor, lipsa specialiștilor în domeniu, precum și necesitatea de subvenționare a utilajelor folosite în producerea acestui tip de combustibil alternativ.

Vicepreședintele Comisiei mediu și dezvoltare regională, Ina Coșeru, a menționat că problemele enunțate sunt cu adevărat importante, iar examinarea tuturor posibilitățile de gestionare a acestora constituie o prioritate ce se regăsește în agenda de lucru a comisie.

La final, interlocutori au convenit asupra continuării și avansării discuțiilor la acest subiect, cu implicarea entităților responsabile de sectorul energiei regenerabile.  

05.11.2021 - Întrevederea membrilor Comisiei mediu și dezvoltare regională cu un grup de antreprenori care implementează proiecte legate de energie din surse regenerabile

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More