A fost anunțată selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare

Chișinău, 5 noiembrie 2021 – A fost anunțată selectarea candidaților propuși de organizațiile societății civile la funcția de membru al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare al furnizorului public național de servicii media.

La funcția de membru al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele cerințe:  

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. deține diplomă de licență sau echivalentă cu aceasta și experiență de cel puțin 5 ani în unul dintre următoarele domeniile: al jurnalismului, al mass-mediei, al culturii, al cinematografiei, al dreptului, al relațiilor cu publicul, al relațiilor internaționale, al gestiunii financiare și gestiunii întreprinderii comerciale, al tehnologiei informației și comunicațiilor, al ingineriei, precum și al activității academice;
 3. cunoaște limba română și o limbă de circulație internațională;
 4. nu are calitatea de membru de partid și/sau de afiliat politic;
 5. are reputație profesională ireproșabilă, confirmată prin cel puțin două scrisori de recomandare;
 6. nu are antecedente penale;
 7. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Candidații urmează să depună un dosar care include următoarele documente:

 1. Două scrisori de recomandare;
 2. Curriculum Vitae cu poză color 3×4 (semnat de candidat);
 3. Copia buletinului de identitate;
 4. Copia diplomei de licență sau echivalentă;
 5. Copia carnetului de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă/Act confirmativ privind experiența de cel puțin 5 ani în unul dintre domeniile enumerate mai sus;
 6. Copia Extrasului sau alt act al organizației societății civile care recomandă candidatul, reprezentativă domeniilor enumerate mai sus;
 7. Cazierul judiciar/Declarație pe propria răspundere;
 8. Declarația privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal;
 9. Declarația pe propria răspundere privind lipsa apartenenței politice;
 10. Declarație pe propria răspundere prin care confirmă că deține sau că nu deține, în mod direct sau indirect, acțiuni sau cote părți ale fondului statutar al societăților comerciale cu activități în domenii care s-ar afla în conflict de interese cu calitatea de membru al consiliului de supraveghere, de angajat sau autor, prezentator, moderator, realizator de programe audiovizuale în cadrul furnizorului public național de servicii media.

În caz de existență a incompatibilităților de la punctul j), persoana dacă va fi numită în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare are la dispoziție 30 de zile pentru a renunța la calitatea sau acțiunile menționate, conform prevederilor legii.

Certificatele de integritate vor fi solicitate de la Autoritatea Națională de Integritate, de către comisie, în cazul prezentării dosarului complet.

Termenul de prezentare a dosarelor este 12 noiembrie 2021.

Participanții la concursul pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare vor depune dosarele personal sau prin poștă la Secretariatul Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 105, bir. 716, sau prin e-mail: iurie.cristea@parlament.md.

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este dl. Iurie Cristea. tel: 069782800. e-mail: iurie.cristea@parlament.md

Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...