Termenul de garanție post recepție pentru lucrările de construcție va fi de cinci ani

Chișinău, 8 iunie 2022 – Termenul de garanție post recepție pentru lucrările de construcție va fi de cinci ani. Această reglementare va fi prevăzută expres în legislație, în contextul obligațiilor executanților lucrărilor de construcție, dar și a răspunderii patrimoniale a agenților economici, prin prisma termenului de remediere a viciilor. Comisia economie, buget și finanțe a aprobat, astăzi, raportul la PROIECTUL de modificare a Legii privind calitatea în construcții și Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.

Propunerea vine să aducă obligațiile și răspunderea executanților lucrărilor de construcție și cadrul legal aferent în concordanță cu prevederile Codului Civil.  

O altă prevedere a proiectului de lege va obliga investitorul sau executantul să notifice Agenția pentru Supraveghere Tehnică (AST) despre recepția lucrărilor ajunse în faze determinante ale construcției. Notificarea constituie temei pentru inițierea unui control inopinat, care poate fi inițiat în perioada de 15 zile lucrătoare de la depunerea notificării și este efectuat gratis. În cazul în care AST nu a inițiat un control în urma notificării, survine principiul aprobării tacite a corespunderii lucrărilor cu cerințele cadrului normativ privind calitatea în construcții.

Concomitent, va fi exclusă obligativitatea anexării extrasului din documentația de proiect avizat de arhitectul-șef la cererea de eliberare a autorizației de construire.

De asemenea, sunt prevăzute cerințe referitoare la planificarea teritoriului localității, inclusiv și pentru teritoriul întovărășirilor pomicole, în special, includerea teritoriului acestora în intravilanul localității.

Proiectul de lege va fi supus dezbaterilor în plenul Parlamentului. În cazul adoptării, documentul va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Guvernul, în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a acestuia, va aduce actele sale normative în concordanță cu noul act legislativ.

08.06.2022 Ședința Comisiei economie, buget și finanțe

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...