Ședință comună a Comisiei drepturile omului și relații interetnice cu Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului și membrii Consiliului pentru prevenirea torturii

Chișinău, 23 februarie 2022 – Membrii Comisiei drepturile omului și relații interetnice au avut o ședință comună cu Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului și membrii Consiliului pentru prevenirea torturii creat pe lângă Oficiul Avocatului Poporului.

Ținând cont de Principiile de la Belgrad privind relația dintre instituțiile naționale pentru drepturile omului și parlamentele naționale și reieșind din obiectivele sale de bază, Comisia a considerat primordial de a petrece o astfel de ședință comună pentru buna conlucrare a Parlamentului, în mod special al Comisiei drepturile omului și relații interetnice cu Oficiul Avocatului Poporului.

Concomitent, în contextul exercitării funcției de creație legislativă a Parlamentului, Comisia în cadrul ședinței comune a supus discuțiilor subiectul eventualelor modificări ale Legii cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) nr.52/2014 în baza recomandărilor cuprinse în Avizul Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția).

Or, în Avizul privind Legea cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) din Republica Moldova, Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) din 2015 s-a expus asupra faptului că: „independența Oficiului Avocatului Poporului necesită, de asemenea, ca Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, și nu Guvernul, să fie încredințate cu pregătirea unui proiect privind orice amendamente la Regulamentul de organizare și funcționare a instituției naționale pentru drepturile omului”.

Adițional, Comisia a venit cu propunerea către Oficiul Avocatului Poporului, ca de comun cu Ministerul Justiției și părțile interesate să ajungă la un consens și să contribuie la elaborarea unui proiect de lege care să înglobeze recomandările expuse în Avizul Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția), precum și alte modificări/completări necesare pentru buna funcționare a instituției.

Comisia pledează pentru aceea ca proiectul ce ar urma să fie înaintat din partea Guvernului să fie un proiect de lege bine definitivat, structurat și coordonat cu toate părțile interesate.

În cadrul ședinței comune desfășurate cu participarea Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului și membrii Consiliului pentru prevenirea torturii, părțile participante au avut o discuție deschisă cu abordarea diferitor subiecte de interes sporit pentru Oficiul Avocatului Poporului.

23.02.2022 Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice

Comisia drepturile omului și relații interetnice

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...