Secretariatul Parlamentului a găzduit un webinar dedicat educației civice în administrațiile parlamentare ale țărilor Parteneriatului Estic

Chișinău, 22 iulie 2021 – Administrațiile parlamentare ale Georgiei, Ucrainei, Armeniei și Republicii Moldova și-au prezentat, astăzi, programele și activitățile de educație civică în cadrul webinarului ”Educația civică în administrațiile parlamentare ale țărilor Parteneriatului Estic”. Secretarul general al Parlamentului Republicii Moldova, Adrian Albu a salutat participanții la deschiderea lucrărilor evenimentului, în calitatea sa de Președinte al Rețelei Secretarilor Generali ai Parlamentelor țărilor Parteneriatului Estic.

În alocuțiunea rostită,  Adrian Albu a reliefat importanța cooperării între instituțiile legislative, pe platforma Parteneriatului Estic, în vederea promovării valorilor democratice și a creșterii nivelului de educație civică al cetățenilor.

Demnitarul a trecut în revistă cele mai importante acțiuni care au fost întreprinse de către Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, menite să sporească implicarea cetățenilor în procesul decizional. Totodată, a menționat că doleanțele și problemele oamenilor, dar și a  întregii societăți, reprezintă angajamentul public al Parlamentelor pentru dezvoltarea atât a noilor inițiative legislative, cât și pentru aplicarea mai bună a legislației în vigoare.

La rândul său, Mikola Șevciuk, Secretarul general adjunct al Radei Supreme a Ucrainei a salutat inițiativa de organizare a  acestui eveniment, menționând că această platformă este o bună oportunitate de menținere a dialogului între Secretariatele țărilor participante, dar și de schimb de cunoștințe, experiență și idei noi, care ar putea fi  preluate.

Elena Căpățînă, șefa Direcției generale comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova a făcut o prezentare a activităților de educație civică desfășurate de Secretariatul Legislativului. Printre acestea se numără tururile ghidate, tabăra parlamentară online, jocul intelectual ”Cunoaște-ți Parlamentul”, concursurile pentru copii și tineri, evenimentele și activitățile de incluziune a tuturor categoriilor de cetățeni.

Elena Căpățină a reiterat importanța educației civice în edificarea unei societăți participative și incluzive, care ar permite copiilor, tinerilor și maturilor să aibă instrumentele, informațiile și motivația necesară pentru a putea deveni participanți activi și responsabili în procesul decizional – dezideratul spre care tinde Parlamentul Republicii Moldova.

Discuțiile au vizat încurajarea menținerii unui dialog productiv între instituțiile parlamentare și cetățeni,  cât și evidențierea unor repere care să conducă la generarea unor acțiuni comune între Secretariatele forurilor legislative din Georgia, Armenia, Ucraina și Moldova.

Evenimentul se încadrează în programul de activități al Rețelei Secretarilor Generali ai Parlamentelor țărilor Parteneriatului Estic și promovează consolidarea cooperării dintre Legislativele statelor membre. La webinar au participat reprezentanți ai Parlamentului Georgiei,  Republicii Moldova, Radei Supreme a Ucrainei și Adunării Naționale a Republicii Armenia.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More