Reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova

La data de 8 octombrie, a avut loc, în format online, cea de-a 8-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova. Reuniunea a fost coprezidată de către copreședinții Comitetului, Monica Babuc, vicepreședinte al Parlamentului, președintele Delegației Republicii Moldova și deputatul european Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European.

Discuțiile reuniunii s-au concentrat pe cele mai stringente probleme cu care se confruntă Republica Moldova la ora actuală, și anume situația epidemiologică privind infecția Covid-19, asistența macrofinanciară din partea UE și stadiul actual al reformelor conexe, redresarea economică, inclusiv crearea locurilor de muncă, economia durabilă și ecologică. Un punct aparte a discuțiilor a fost acordat reglementării și asigurării procesului educațional în instituțiile de învățământ în contextul pandemiei de Covid-19. Un interes aparte a fost manifestat față de aspectele procesului de organizare și desfășurarea democratică a alegerilor prezidențiale și stabilitatea politică în Republica Moldova.

Monica Babuc a declarat că Republica Moldova se află într-o perioadă de criză fără precedent. Pe lângă amenințările la adresa sănătății populației, criza cauzată de Covid-19 și efectul suprapunerii acesteia cu seceta din acest an aduc provocări majore la nivel macroeconomic cu repercusiuni considerabile și asupra activității economice și sociale a cetățenilor noștri. În  condițiile în care pandemia Covid-19 a lovit puternic toate statele lumii, Vicepreședintele Parlamentului și-a exprimat aprecierea pentru solidaritatea manifestată de UE și statele sale membre în combaterea pandemiei și a consecințelor acesteia, mulțumind pentru ajutorul nerambursabil în sumă de 87 milioane euro, ajutorul umanitar pus la dispoziție Republicii Moldova în domeniul sănătății este de cca 2,6 mil euro, precum și asistența macro-financiară de urgență pusă la dispoziție Republicii Moldova în mărime de 100 mil EUR (Omnibus), menită să diminueze efectele negative ale crizei cauzate de Covid-19, expunând punctual statutul realizării celor șase acțiuni din programul Omnibus.

Cu referire la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, Monica Babuc a menționat că modul în care va fi organizat viitorul scrutin prezidențial va juca un rol important în ceea ce privește dialogul moldo-comunitar. Oficialul a dat asigurări că autoritățile vor implementa toate măsurile necesare pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor în strictă concordanță cu standardele internaționale și a invitat membrii Parlamentului European să accepte invitația Guvernului Republicii Moldova de a participa în calitate de observatori la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020.

La rândul lor, oficialii europeni s-au arătat îngrijorați cu privire la evoluția situației pandemice, criza economică, asigurarea unor alegeri libere și corecte în Republica Moldova. Cu toate acestea, deputații au declarat că Uniunea Europeană este pregătită să ofere sprijin financiar Republicii Moldova în baza Programului Omnibus ce reprezintă o asistență macrofinanciară de urgență în sumă de 100 mil EUR, menită să diminueze efectele negative ale crizei cauzate de Covid-19 și solicită ca Guvernul Republicii Moldova să-și concentreze eforturilor pentru realizarea condiționalităților convenite pentru a beneficia de asistența dată în timp util.

Ambele delegații și-au exprimat angajamentul continuări dialogului de  implementare a Acordului de Asociere UE-RM și stabilirea priorităților pentru perioada următoare pentru a atinge rezultate concrete în favoarea cetățenilor Republicii Moldova.

La finalul reuniunii, a fost adoptată Declarația comună a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM, care stipulează aspecte ce țin de continuarea consolidării relațiilor dintre UE și Republica Moldova, redresarea economică a Republicii Moldova, asistența macro-financiară din partea UE, necesitatea de alegeri libere și corecte, independența mass-media și combaterea dezinformării.

Secretariatul Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More