Republica Moldova urmează să inițieze negocieri cu BERD asupra Acordului de împrumut pentru modernizarea Sistemului termoenergetic din Bălți

Chișinău, 17 noiembrie 2021 – Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) ar urma să acorde Republicii Moldova un împrumut în valoare de 15 milioane de euro pentru modernizarea sistemului termoenergetic al municipiului Bălți, în particular, a întreprinderii „CET-Nord”. Un proiect în acest sens a fost avizat pozitiv de către Comisia politică externă și integrare europeană.

Documentul prevede inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și BERD în vederea realizării proiectului “Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (SA„CET-Nord”)” – Faza II.

Proiectul are drept scop creșterea calității serviciului prestat locuitorilor din municipiu prin restabilirea sistemului de livrare a apei calde menajere, implementarea sistemului de distribuție pe orizontală intrabloc, asigurarea confortului termic în edificii prin gestionarea individuală a consumului de energie termică, optimizarea costurilor operaționale, controlul și monitorizarea centralizată la distanță, reducerea pierderilor de energie termică, etc.  

Prevederile rezultă din necesitatea onorării angajamentelor asumate de către țara noastră în domeniul dezvoltării durabile, a eficienței energetice și realizarea obiectivelor Strategiei Energetice a Republicii Moldova până în anul 2030.

Astfel, în scopul realizării Proiectului, Republica Moldova urmează să contracteze un împrumut în valoare de 15 milioane de euro din partea BERD, precum și un grant în valoare de 2 milioane de euro oferit din partea Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (E5P).

Bugetul total al Proiectului constituie 17 milioane de euro, cu o durată de implementare de 3 ani (2022 – 2025).  

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova  

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More