Republica Moldova urmează să adere la un Amendament internațional cu privire la protecția stratului de ozon

Chișinău, 14 aprilie 2021 –  În scopul obținerii reducerii globale a consumului de substanțe care conduc la distrugerea stratului de ozon și protejarea sănătății umane și a mediului înconjurător, Republica Moldova urmează să adere la Amendamentul la Protocolul de la Montreal.

Comisia politică externă și integrare europeană a examinat și aprobat astăzi,  proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanţele care distrug stratul de ozon, adoptat la Kigali la 15 octombrie 2016. Amendamentul de la Kigali la Protocolul de la Montreal vizează reducerea progresivă a utilizării hidrofluorocarburilor (HFC) la nivel mondial.

Potrivit autorilor, prin aderarea la Amendament, Republica Moldova va obține un șir de beneficii pentru țară prin atragerea investițiilor în domeniu, implementarea noilor tehnologii moderne, prietenoase mediului, creșterea eficienței energetice în domeniul frigorific, etc.

Protocolul de la Montreal reprezintă un tratat internațional din domeniul protecției mediului, care are drept scop protejarea stratului de ozon prin suprimarea treptată a substabțelor responsabile de distrugerea acestuia. Statele-părți au drept obiectiv întreprinderea măsurilor necesare pentru a proteja sănătatea umană și mediul înconjurător împotriva efectelor adverse care rezultă sau ar putea apărea din activitățile care contribuie la deprecierea stratului de ozon.

După aderarea la Amendamentul de la Kigali, agenții economici vor fi încurajați să treacă treptat la utilizarea freonilor de generaţie nouă, inclusiv la freonii naturali (hidrocarburi: propan; izobutan; ciclo-; izopentan; H2O, NH3, aer, heliu şi CO2), prin reutilarea echipamentelor frigorifice şi de condiţionare a aerului existente și ajustarea acestora la agenții frigorifici.

Conform prevederilor Protocolului, fiecare țară semnatară implementează propriul grafic de excludere a HFC din circulație. În acest  mod, Republica Moldova și-a luat angajamentul ca începând cu anul 2029, consumul de HFC să fie redus cu 10%.  

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More