Realizarea Programului național de control al cancerului a constituit obiectul unui audit al Curții de Conturi

Chișinău, 21 iunie 2023 – Pe platforma Comisiei de control al finanțelor publice a fost supus dezbaterilor Raportul auditului performanței cu privire la acțiunile aferente obiectivelor Programului național de control al cancerului, realizate în 2017-2022.

Constatările auditului, realizat de Curtea de Conturi, denotă că autoritățile și instituțiile implicate în procesul de control al cancerului nu au manifestat responsabilitatea corespunzătoare pentru realizarea eficientă a obiectivelor din program. Printre cauze sunt comunicarea intersectorială fragmentată, cadrul normativ neactualizat și insuficiența resurselor. Totodată, acțiunile și controalele nu au putut asigura pe deplin extinderea accesului la serviciile de diagnostic și tratament pentru pacienții cu patologii oncologice și, respectiv, la atingerea ratei minime de mortalitate prin cancer. Deși prestarea serviciilor de îngrijiri paliative și alocarea mijloacelor financiare publice în acest scop au fost în creștere, volumul resurselor disponibile, dar și a măsurilor de monitorizare și control rămân insuficiente. Un alt aspect important ține de insuficiența resurselor umane.

Auditorii Curții de Conturi au formulat recomandări față de instituțiile responsabile de realizarea Programului național de control al cancerului. Autoritatea va fi informată trimestrial, pe parcursul unui an, despre măsurile întreprinse.

În concluzie, președinta Comisiei de control al finanțelor publice, Tatiana Cunețchi, a mulțumit Curții de Conturi pentru faptul că a abordat problema cancerului, sensibilă pentru societate, realizând auditul de performanță care a arătat acțiunile întreprinse și gradul de eficiență a acestora. „Sunt multe întrebări la care Ministerul Sănătății, împreună cu toate entitățile implicate, trebuie să dea răspunsuri. Se face mult, fapt pentru care suntem recunoscători, dar nu este de ajuns. Trebuie să ne gândim la perspectivă, la ce avem de făcut pentru a minimiza impactul acestei maladii asupra societății”, a rezumat președinta comisiei. 

21.06.2023 Ședința Comisiei de control al finanțelor publice

Direcția comunicare și o relații publice a Parlamentului Republicii Moldova  

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...