Membrii Comisiei drepturile omului și relații interetnice, în vizită inopinată la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Chișinău, 21 iunie 2023 – În contextul realizării funcției de control parlamentar, Comisia drepturile omului și relații interetnice a efectuat o vizită inopinată la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Scopul vizitei a fost monitorizarea asigurării protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei la inviolabilitatea vieții intime, familiale și private.

Membrii Comisiei s-au arătat interesați despre eventualele impedimente de ordin legal și instituțional pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal și despre gradul de respectare a dreptului la viața privată a cetățenilor Republicii Moldova.

Au fost puse în discuție necesitățile instituției și problemele cu care se confruntă aceasta în procesul de realizare a atribuțiilor funcționale; capacitățile instituționale ale Centrului în raport cu atribuțiile entității; oportunitățile de perfecționare a cadrului legal în vederea fortificării capacităților instituției și sporirii nivelului de protecție a vieții intime, familiale și private; respectarea de către Republica Moldova a angajamentelor internaționale privind respectarea dreptului la viață privată și de familie, în particular, a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului.

O atenție specială a fost acordată cazurilor mediatizate în presă de adresări ale persoanelor fizice la Agenția Servicii Publice pentru a verifica accesarea datelor cu caracter personal de către persoane neîmputernicite și în lipsa consimțământului subiectului datelor cu caracter personal.

În acest context, s-a discutat despre acțiunile legale întreprinse de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în vederea elucidării acțiunilor ilegale care violează dreptul la viață privată, ținând cont de faptul că accesările ilegale ale datelor cu caracter personal au fost confirmate în procesul prezentării Raportului Centrului în plenul Parlamentului.

Ca urmare a vizitei inopinate, membrii Comisiei au decis continuarea controlului parlamentar prin organizarea audierilor pe platforma Comisiei drepturile omului și relații interetnice, cu eventuala implicare și a altor comisii parlamentare, precum și cu participarea largă a entităților responsabile și a societății civile.

Comisia drepturile omului și relații interetnice

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...