Raportul privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării a fost prezentat la Comisia drepturile omului și relații interetnice

Chișinău, 14 aprilie 2021 –  Comisia drepturile omului și relații interetnice în cadrul ședinței sale a audiat Raportul general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2020, elaborat de către Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, precum și Raportul  privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2020, elaborat de către Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsman).

Reieșind din scopul, pentru care au fost constituite autoritățile vizate, precum și din specificul de activitate al acestora, recomandările ce rezultă din rapoartele audiate sunt menite să contribuie la fortificarea capacităților Republicii Moldova de a promova și de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și protecția împotriva discriminării, asigurarea egalității, promovarea egalității de șanse și a diversității.

Ca urmare a audierii rapoartelor prenotate, Comisia urmează a adopta decizii cu un șir de recomandări în adresa guvernului, precum și a altor autorități, care ulterior vor informa asupra acțiunilor întreprinse pe marginea acestora.

Comisia drepturile omului și relații interetnice

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More