Raportul privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării a fost audiat de Comisia juridică, numiri și imunități

Chișinău, 13 mai 2020 – Comisia juridică, numiri și imunități a audiat, în ședința de astăzi, Raportul general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2018. Raportul a fost prezentat de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității – instituție care raportează Parlamentului.

Raportul arată că grupurile de persoane cel mai frecvent discriminate în Republica Moldova rămân a fi vârstnicii (43%), persoanele cu dizabilități (41%), dar și cei săraci (33%). În opinia respondenților cel mai frecvent au fost discriminați din motivul sărăciei, iar una din patru femei s-a simțit discriminată din cauză că este femeie, peste 40% vârstnici – din motive de vârstă, iar circa 15% dintre tineri – pentru că sunt prea tineri.

Efectuând o analiză comparativă a rezultatelor studiului din 2015 și celui din 2018, autorii constată o scădere a indicelui distanței sociale față de diverse grupuri minoritare din Moldova, ceea ce denotă o creștere a nivelului toleranței în rândul populației.

În 2018, Consiliul a înregistrat o creștere cu 61% a cazurilor de discriminare raportate, atingând cifra de 247 plângeri. Consiliul a constat faptul discriminării în 39% din totalul deciziilor adoptate. Tabloul deciziilor emise de către Consiliu în 2018 indică asupra a patru criterii care se mențin în top pe parcursul ultimilor 2 ani: dizabilitate/stare a sănătății, limbă, sex/gen, statut de pensionar.

”Numărul tot mai mare de raportări la Consiliu a actelor de discriminare este o dovadă elocventă a faptului că activitățile de promovare a oportunităților egale, desfășurate de-a lungul anilor încep să producă rezultate măsurabile. Totuși, obiectivele de alfabetizare a populației în domeniul nediscriminării și de sensibilizare privind fenomenul discriminării rămân prioritare pentru Consiliu”, se arată în raport.

Raportul conține mai multe recomandări adresate Parlamentului, Guvernului și ministerelor, altor instituții ale administrației publice centrale și locale, etc.

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a fost creat în anul 2012, în baza Legii cu privire la asigurarea egalității. Membrii Consiliului consideră că pentru a asigura buna funcționalitate a acestuia este necesar de a elimina ambiguitățile legislative legate de procedura de examinare a plângerilor.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...