Raportul de audit privind realizarea Programului național de combatere a hepatitei, examinat de Comisia de control al finanțelor publice

Chișinău, 5 mai 2020 – Comisia de control al finanțelor publice a examinat, în ședința on-line de astăzi, Raportul auditului performanței privind realizarea Programului național de combatere a hepatitei.

Misiunea de audit a avut drept scop evaluarea implementării Programului național și a impactului acestuia asupra sănătății publice, a riscurilor și vulnerabilităților, precum și a posibilităților de îmbunătățire.

în 2017, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Programul național de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-2021. Este cel de-al patrulea program, care stabilește acțiuni și indicatori de monitorizare și performanță. Programul a fost elaborat în conformitate cu bunele practici internaționale, care recomandă diminuarea poverii asupra populației cu hepatită prin programe și acțiuni concrete în sistemul de sănătate și prin preluarea costurilor semnificative ale tratamentelor de către stat.

Misiunea de audit a constatat că populația din Republica Moldova nu a fost asigurată pe deplin cu măsuri eficace privind prevenirea, depistarea, tratarea și monitorizarea hepatitei. Auditul a semnalat că acțiunile instituțiilor implicate în realizarea Programului național, în unele cazuri, au fost ineficiente, nu au asigurat pe deplin accesul pacienților la serviciile de informare, screening, diagnostic, tratament etc. Totodată, procesul de planificare a mijloacelor necesare pentru realizarea acțiunilor prevăzute în Programul național, inclusiv pentru asigurarea pacienților cu produse antivirale, dar și de livrare, evidență, a fost neeficient și defectuos.

Misiunea de audit a recomandat autorităților publice centrale de specialitate să intensifice și să contribuie mai mult la îmbunătățirea sănătății populației.

Raportul de audit a fost remis Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale și autorităților publice locale din raioanele Orhei, Ungheni, Anenii Noi, Hâncești și Cimișlia pentru implementarea recomandărilor. Documentul a mai fost transmis spre examinare Autorității Naționale de Integritate, Procuraturii Generale, Parlamentului, Guvernului și Președintelui Republicii Moldova.

05.05.2020 Ședința Comisiei control al finanțelor publice


Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...