Raport: Veniturile și cheltuielile executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat au fost în creștere în anul 2022

Chișinău, 9 iunie 2023 – Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul 2022 a fost prezentat în cadrul ședinței plenare a Parlamentului. Conform datelor din raport, ponderea veniturilor executate ale BASS în bugetul public național s-a majorat în 2022 față de 2021 cu 1,7%, iar în PIB – cu 0,9%. De asemenea, s-a majorat și ponderea cheltuielilor – cu 0,5% și 1%, corespunzător. 

Cheltuieli importante au fost efectuate pentru majorarea pensiilor, ajutorul material participanților la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova și membrilor familiilor lor, majorarea cuantumului alocației lunare de stat participanților la cel de-al doilea Război Mondial, indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani și majorarea lunară a indemnizației de suport pentru creșterea copiilor gemeni în vârstă de până la 3 ani, acordarea dreptului la o opțiune nouă persoanelor asigurate care se află în concediul pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, etc.

În special, de la 1 aprilie 2022 pensiile și alte prestații sociale au fost indexate cu 13,94% pentru 667 de mii de beneficiari de pensii și pentru 87,6 de mii de beneficiari de alocații sociale. Suplimentar, tot de la 1 aprilie 2022 circa 651 de mii de persoane au beneficiat și de o majorare lunară la pensiile calculate. Iar de la 1 octombrie pentru 671 956 de persoane, beneficiari de pensii și alocații cuantumul cărora a fost mai mic de 5000 de lei li s-a acordat un suport unic în mărime de 1500 de lei.

Prin urmare, bugetul asigurărilor sociale de stat în anul 2022 a fost executat la venituri în sumă de 33,796 miliarde de lei și la cheltuieli – în sumă de 33,745 de miliarde de lei, cu un excedent de 50,809 milioane de lei. Astfel, parametrii bugetari au fost realizați în proporție de 98,8% – la capitolul veniturilor și de 98,7% – al cheltuielilor. 

Totodată, deputații au luat act de raportul auditului financiar al Curții de Conturi asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale în anul 2022.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...