Proiectul de modificare a Codului administrativ a fost consultat public

Chișinău, 17 noiembrie 2023 – Comisia juridică, numiri și imunități a organizat consultări publice a PROIECTULUI de lege privind modificarea Codului administrativ. La ședință au participat deputați, reprezentanți ai Institutului Național al Justiției, ai Cancelariei de Stat, ai Institutului de Administrație Publică, ai Asociației juriștilor administrativi din Moldova etc.

În cadrul discuțiilor, părțile interesate au exprimat propuneri de îmbunătățire a inițiativei legislative, care vor fi analizate. De menționat că proiectul de lege, votat de Parlament în prima lectură, a fost elaborat de un grup de deputați din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”, în cadrul unui grup de lucru din care au făcut parte judecători, avocați, reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai Consiliului Superior al Procurorilor și ai Guvernului.

Modificările legislative au fost propuse după ce, în urma  controlului parlamentar asupra executării prevederilor Codului, au fost constatate o serie de lacune și contradicții, care împiedicau implementarea eficientă a procedurii administrative. Autorii documentului propun ca justițiabilii să aibă mai multe posibilități pentru a formula pretenții referitoare la repararea prejudiciilor cauzate prin activitate administrativă. De asemenea, în document sunt clarificate temeiurile de suspendare, fără a fi denaturată esența acesteia. Autorii mai propun modificarea procedurilor  de executare  atât la etapa necontencioasă, cât și la cea post-judiciară. Astfel, executarea creanțelor bănești în cazul persoanelor juridice de drept public se va efectua conform Legii nr. 181/2014 și Codului de executare.

După definitivare, proiectul de lege va fi propus Parlamentului spre examinare în a doua lectură.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...