Problema tăierii pădurilor a fost examinată de Comisia mediu și dezvoltare regională în cadrul vizitei la Întreprinderea silvică Călărași

Chișinău, 03 noiembrie 2021 – Comisia mediu și dezvoltare regională a examinat problema tăierii pădurilor și măsurile întreprinse de Ministerul Mediului și Agenția ”Moldsilva” pentru stoparea tăierilor ilicite ale vegetației forestiere.

Membrii comisiei au efectuat o vizită de lucru la Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Călărași, subordonată Agenției ”Moldsilva”. Deputații au fost însoțiți de reprezentanții Ministerului Mediului, Agenției ”Moldsilva”, Agenției de Mediu,  Inspectoratului pentru protecția mediului.

Membrii comisiei au luat act de rapoartele entităților responsabile de gestionarea domeniului silvic.

În cadrul discuțiilor au fost abordate aspecte ce țin de gestionarea efectivă a fondului forestier cu accent pe necesitatea stringentă de extindere a acestuia. 

Au fost puse în discuție și aspectele ce țin de elaborarea noului Cod silvic, precum și viziunea entităților din subordinea ministerului de resort asupra dezvoltării durabile a fondului forestier.

Un alt subiect dezbătut au fost neregulile depistate în cadrul controalelor efectuate de organul de control din domeniu, precum și măsurile întreprinse pentru contracararea tăierilor ilicite.

A fost accentuată necesitatea de a stabili reguli clare de comercializare a lemnului de foc, minimizând implicarea intermediarilor care duce la creșterea exagerata, în multe cazuri fictivă, a prețului final.

Vizita deputaților din cadrul Comisiei mediu și dezvoltare regională la Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Călărași face parte din planul de acțiuni pentru semestrul II al anului 2021 și se încadrează în funcția de control parlamentar.

02.11.2021 - Vizita de lucru a membrilor Comisiei mediu și dezvoltare regională la Întreprinderea Silvică Călărași

Comisia mediu și dezvoltare regională

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More