Prioritățile din agenda Comisiei de control al finanțelor publice au fost discutate de conducerea acesteia cu Peeter Latti, expert UE

Chișinău, 11 octombrie 2021 – Președintele Comisiei de control al finanțelor publice, Tatiana Cunețchi, și vicepreședintele comisiei, Artur Mija, au avut, astăzi, o întrevedere cu Peeter Latti, expert în cadrul Proiectului de consolidare a capacităților Curții de Conturi, implementat cu asistența Uniunii Europene.

Subiectul discuțiilor a fost conlucrarea dintre Parlamentul Republicii Moldova și instituția supremă de audit.

Tatiana Cunețchi a făcut o trecere în revistă a rezultatelor activității Comisiei de control al finanțelor publice de la începutul sesiunii curente. Președintele comisiei a subliniat că în mod prioritar au fost examinate rapoartele de audit ale Curții de Conturi privind situațiile financiare ale instituțiilor și programelor în contextul combaterii pandemiei de COVID-19.

Totodată, Tatiana Cunețchi a informat despre aprobarea graficului desfășurării ședințelor Comisiei de control al finanțelor publice privind audierea rapoartelor Curții de Conturi în perioada imediat următoare. A fost evidențiat faptul că, în pofida diferențelor politice, membrii comisiei sunt unanimi privind necesitatea utilizării finanțelor publice în mod responsabil, competent și eficient.  

Vicepreședintele comisiei, Artur Mija, s-a referit la importanța creșterii impactului rapoartelor de audit ale Curții de Conturi privind situațiile financiare din instituțiile publice. Deputatul a subliniat rolul mass-media în responsabilizarea instituțiilor statului pentru utilizarea adecvată a finanțelor publice.

Peeter Latti a apreciat drept un succes foarte mare rezultatele pe care Comisia de control al finanțelor publice le-a atins din momentul creării sale și s-a arătat deschis pentru colaborarea strânsă în continuare.

Fiind creată în 2018, Comisia de control al finanțelor publice se ocupă de supraveghere şi control asupra executării bugetului de stat, dar şi a tuturor bugetelor, conturilor, bunurilor şi patrimoniului public gestionat de instituţiile statului, care folosesc bugete publice.

11.10.2021 - Întrevederea conducerii Comisiei de control al finanțelor publice cu Peeter Latti, expert în cadrul Proiectului de consolidare a capacităților Curții de Conturi, implementat cu asistența UE

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More