Patru candidaturi pentru participare la concursul de suplinire a două funcții vacante de membru al Consiliului Audiovizualului, desemnate

Chișinău, 17 iunie 2020 – Biroul permanent al Parlamentului a aprobat, în ședința de astăzi, patru candidaturi pentru participare la concursul de suplinire a două funcții vacante de membru al Consiliului Audiovizualului, care urmează a fi propuse de Parlament.

Astfel, candidaturile Victor Focșa, Larisa Manole, Ala Ursu-Antoci și Vadim Mișin vor concura la proba interviului care urmează a fi organizată și desfășurată de către Comisia parlamentară cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mas-media.  Ulterior, comisia de profil va propune plenului Parlamentului candidaturile pentru suplinirea funcțiilor vacante de membru al Consiliului Audiovizualului.

Totodată, Comisia juridică, numiri și imunități va examina dacă candidații selectați întrunesc cerințele prevăzute de Codul Serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova.

Hotărârea intră în vigoare la data adoptării.

Potrivit art.76 al Codului Serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, Consiliul Audiovizualului este constituit din 9 membri, doi fiind propuși de Parlament, un membru propus de Preşedintele Republicii Moldova, un membru propus de Guvern și 5 membri propuşi de organizaţiile societăţii civile, selectaţi prin concurs public de către comisia parlamentară de profil. Membrii Consiliului Audiovizualului sunt desemnaţi prin hotărîrea Parlamentului, adoptată cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi, pentru un singur mandat de 6 ani.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

P V (958)

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More