Parlamentul urmează să modifice Legea privind piața produselor petroliere

Chișinău, 12 august 2021 – Parlamentul urmează să modifice Legea privind piața produselor petroliere. Comisia economie, buget și finanțe a aprobat, în ședința de astăzi, raportul asupra unui PROIECT ce are drept scop înlăturarea carențelor existente în legislația în vigoare care generează situații de risc. Totodată, în proiect este păstrat conceptul de bază al politicii de formare a preturilor la produsele petroliere prin plafonarea acestora, însă doar în partea ce vizează comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale.

Autorii proiectului, un grup de deputați ai Fracțiunii parlamentare ”Partidul Acțiune și Solidaritate”, propun ca în lege  să fie indicat expres și fără echivoc că prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale se stabilesc de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în baza Metodologiei de calcul și aplicare a preturilor la produsele petroliere.

Astfel, deputații propun ca prețul maxim de comercializare cu amănuntul să fie stabilit pentru produsele principale de tip standard (benzină COR 95 și motorină) și să fie calculat și publicat zilnic pe pagina web a ANRE. În opinia autorilor, în rezultat, piața angro a carburanților, precum și prețurile de comercializare cu amănuntul a gazului lichefiat și a tuturor celorlalte tipuri de produse cu excepția celor de bază, vor deveni libere.

Totodată, comercializarea cu amănuntul a altor tipuri de produsele petroliere principale decât cele pentru care sunt stabilite preturile maxime va fi permisă doar cu condiția vânzării la aceeași stație și a produselor de tip standard. În aceste condiții, statul va asigura consumatorul cu produse petroliere de strictă necesitate la prețuri reglementate, rezonabile, transparente, nediscriminatorii și ușor de comparat, cu respectarea parametrilor de calitate stabiliți, iar pe de altă parte va oferi acestora posibilitatea alegerii libere a produselor de alternativă.

De asemenea, pentru a relaxa condițiile de obținere a licenței, se propune micșorarea de 5 ori a capacității obligatorii de depozitare pe care trebuie să o îndeplinească un importator, și anume de la 5 mii m3 la 1000 m3. Totodată, se impune o altă inițiativă legislativă care să asigure securitatea energetică a statului în ceea ce privește asigurarea cu produse petroliere în situații de criză.

O altă prevedere  a proiectului se referă la eliminarea necesității de a deține un cuantum de cel puțin 8 milioane lei capital propriu, întrucât acest cuantum minim împiedică apariția pe piață a mai multor agenți economici, consideră autorii documentului.

Prin proiect se stabilește că ANRE poate ajusta marja comercială în cazul apariției unor factori care nu puteau fi prevăzuți la momentul aprobării precedente și că aceasta poate interveni în structura marjei nu mai mult de 10% din media efectiv înregistrată de operatori.

Deputații conchid că modificările propuse vor fi benefice pentru toate părțile implicate, consumatori, operatori și regulator, iar implementarea acestora nu va necesita cheltuieli suplimentare.

Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind piața produselor petroliere a fost elaborat în scopul corectării unor prevederi introduse prin LEGEA pentru modificarea și completarea Legii privind piața produselor petroliere, inițiativă legislativă a deputatului independent Alexandru Oleinic din legislatura a X-a, adoptată la 9 aprilie 2021.

12.08.2021 Ședința Comisiei economie, budget și finanțe

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More