Parlamentul a adoptat măsuri legislative pentru mai multă transparență în domeniul plăților electronice

Chișinău, 15 iulie 2022 – Parlamentul a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul prin care se introduc noi reglementări pe piața serviciilor de plată în vederea armonizării cu standardele Uniunii Europene. Măsurile legislative vor stimula transparența în domeniul plăților electronice.

Inițiativa legislativă are drept scop migrarea prestatorilor de servicii de plată către conceptul de ”open-banking”, fapt ce va oferi furnizorilor terți de servicii financiare acces deschis la datele financiare ale consumatorilor de la instituții bancare și non-bancare.

Modificările legislative prevăd extinderea listei activităților ce intră sub incidența Legii cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică cu două domenii – ”serviciile de inițiere a plății” și ”serviciul de informare cu privire la conturi”. Totodată, vor fi introduse condiții suplimentare pentru autorizarea și înregistrarea prestatorilor noilor servicii – de inițiere a plății și de informare cu privire la conturi, printr-o asigurare de răspundere civilă profesională sau o garanție similară.

Modificările legislative acordă posibilitatea de emitere și distribuire a monedei electronice contra valutei străine, în timp ce răscumpărarea către rezidenți va fi posibilă doar contra lei moldovenești.

Proiectul reglementează accesul nediscriminatoriu al prestatorilor la sistemele de plăți existente pentru a le oferi posibilitatea de a-și realiza activitatea fără restricții arbitrare și nejustificate. În același timp, pentru a asigura o interpretare omogenă a normelor la nivelul pieței interne, prestatorii de servicii de plată vor trebui să notifice Banca Națională a Moldovei despre anumite activități.

Suplimentar, va fi modificată cerința de prezentare a informațiilor aferente administratorilor – organelor de conducere și membrilor acestora, dar și persoanelor care dețin funcții cheie în cadrul prestatorului de servicii de plată nebancar. Lista încălcărilor se completează cu încălcarea specifică a termenului și cerințelor de examinare a reclamațiilor utilizatorilor de servicii de plată.

De asemenea, se propune includerea unor ajustări a cadrului normativ existent în domeniul datelor cu caracter personal pentru a evita încălcarea drepturilor utilizatorilor și prestatorilor în același timp.

PROIECTULde lege a fost votat de 55 de deputați, în cea de-a doua lectură.

15.07.2022 Ședința plenară a Parlamentului Republicii Moldova

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...