Pachetul de legi elaborat de Grupul comun al Parlamentului Moldovei și Adunării Populare a UTA Găgăuzia a fost aprobat, conceptual, de Comisia juridică, numiri și imunități, pentru prima lectură

Chișinău, 20 iulie 2020 – Comisia juridică, numiri și imunități a aprobat, pentru prima lectură, rapoartele la trei proiecte de lege elaborate de membrii Grupului comun de lucru al Parlamentului Republicii Moldova și Adunării Populare a UTA Găgăuzia.

Proiectul de modificare a Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) din 23 decembrie 1994 stipulează că proiectele de legi pentru modificarea și/sau completarea acesteia pot fi adoptate de Parlament numai după avizarea pozitivă a acestora de către Adunare Populară a UTA Găgăuzia. Avizul se adoptă prin hotărârea Adunării Populare cu votul majorității deputaților aleși.

Prin proiectul de modificare și completare a Legii privind administrația  publică locală și Legii privind descentralizarea administrativă se propune introducerea în cadrul legal național a termenului de „Autoritățile ale administrației publice locale de nivel special”, care va cuprinde atribuții ale domeniilor rezervate pentru autoritățile nivelului al doilea, precum și atribuțiile conferite prin Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri).

Modificarea Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova prevede, printre altele, că organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova se efectuează pe următoarele niveluri: satele (comunele) și orașele (municipiile) constituie nivelul întâi, raioanele, municipiul Chișinău și municipiul Bălți constituie nivelul al doilea, iar unitatea teritorial autonomă Găgăuzia are un nivel special de administrare.  Totodată, în proiecte se arată că modificarea statutului unității teritoriale autonome Găgăuzia, intrarea sau ieșirea localităților în/din componenta unității teritoriale autonome Găgăuzia se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.344XILI din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri).

Modificările legislative identificate pe platforma Grupului de lucru urmăresc aprofundarea relațiilor dintre autoritățile UTA Găgăuzia și autoritățile centrale ale Republicii Moldova, asigurând un grad mai înalt de credibilitate reciprocă.

Inițiativele au fost inspirate din recomandările înaltului Comisar al OSCE pentru minoritățile naționale și ale Consiliului Europei, prevederile Cartei europene a autonomiei locale, precum și din experiența de funcționare a altor autonomii. Proiectele au fost elaborate cu suportul partenerilor de dezvoltare – Organizației „Inițiativa privind gestionarea crizelor” (CMI) și Ambasadei Suediei în țara noastră.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...