O nouă lege va reglementa achizițiile în domeniile apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale

Chișinău, 27 ianuarie 2020 – O nouă lege va reglementa procedurile de atribuire a contractelor de achiziție aplicate de către entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale. Proiectul de lege respectiv a fost avizat pozitiv în ședința de miercuri a Comisiei agricultură și industrie alimentară.

În ceea ce privește gazele și energia termică, Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale se va aplica la activități precum punerea la dispoziție sau exploatarea rețelelor destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportul sau distribuirea de gaze sau energie termică, alimentarea cu gaze sau energie termică a rețelelor.

În domeniul energiei electrice legea se va aplica pentru punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii, transportul sau distribuirea energiei electrice, alimentarea cu energie electrică.

De asemenea, sfera de aplicare a legii va include punerea la dispoziție sau exploatarea rețelelor destinate furnizării unui serviciu public în legătură cu producerea, transportarea sau distribuția de apă potabilă, precum și alimentarea cu apă potabilă.

Un alt domeniu ține de punerea la dispoziție sau exploatarea rețelelor destinate furnizării unui serviciu public în domeniul transportului feroviar, prin sisteme automate, troleibuz, autobus sau pe cablu.

Totodată, noua lege se va aplica și asupra activităților care țin de punerea la dispoziție a serviciilor poștale și a altor servicii furnizate de o entitate care prestează și servicii poștale.

Legea nu se va aplica asupra serviciilor de interes general fără caracter economic.

Proiectul de lege nu se aplică la contractele a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri: pentru contractele de achiziție, inclusiv pentru contractele de produse și de servicii, precum și pentru concursurile de soluții – 800 de mii de lei; pentru contractele de lucrări – 2 mln. de lei; pentru contractele de achiziții care au ca obiect servicii sociale – 1 mln. de lei.

Autorii proiectului menționează că, în cazul în care tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte stabilește alte norme decât cele prevăzute de prezentul proiect de lege, se vor aplica normele internaționale.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...