Modificări la Legea privind protecția datelor cu caracter personal, aprobate de Parlament

Chișinău, 09 iulie 2020 – Parlamentul a votat, în ședința de astăzi, modificări  și completări la Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

Proiectul de lege, elaborat de deputatul Vasile Bolea, are ca scop optimizarea și eficientizarea procedurii de efectuare de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) a investigațiilor (controlului) privind conformitatea prelucrării datelor cu caracter personal.

Documentul stabilește că termenul de examinare și soluționare a plângerii subiectului de date cu caracter personal, care consideră că prelucrarea datelor sale nu este conformă cu cerințele legi, va fi extins până la 3 luni, cu posibilitatea prelungirii justificate a acestuia la fiecare 30 de zile, în funcție de complexitatea cauzei, volumul de informații ce urmează a fi obținute și analizate, comportamentul participanților vizați, conduita autorităților relevante și importanța procedurii administrative pentru partea interesată, dar nu mai mult de 6 luni. După obținerea tuturor informațiilor și analiza acestora, Centrul va finaliza examinarea și soluționarea plângerii în cel mult 30 de zile. În cazul în care obiectul plângerii depășește domeniul de aplicare a prezentei legi, plângerea nu se examinează, subiectul datelor cu caracter personal fiind informat despre această decizie.

 Asigurarea respectării termenului de examinare și soluționare a plângerilor este pusă în sarcina personalului Centrului, iar controlul asupra respectării termenului este pus în sarcina șefilor subdiviziunilor Centrului. Centrul informează subiectul datelor cu caracter personal cu privire la progresele în examinarea și soluționarea plângerii în cazul prelungirii termenului de examinare și soluționare a plângerii sau la cererea acestuia.

Modificările respective au fost condiționate de complexitatea controalelor și investigațiilor efectuate de CNPDCP în cadrul cărora sunt solicitate volume exorbitante de informații cu valoare probatorie, lipsa accesului direct al Centrului la sistemele de evidență și bazele de date gestionate de operatori în faza premergătoare al controalelor și investigațiilor inițiate.

Totodată, reieșind din considerentul că măsurile speciale de investigații se dispun pe o perioada de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii întemeiate până la 6 luni, Centrul nu poate informa subiectul despre operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal și nu poate finaliza cazurile aflate în examinare.

Actualmente, legislația în vigoare, stabilește că CNPDCP are la dispoziție un termen 30 de zile pentru efectuarea acțiunilor de investigare a conformității operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, termen care, din punct de vedere practic,  este unul extrem de limitat, ținând cont complexitatea procesului de lucru pentru determinarea legalității sau ilegalității operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Prin adoptarea prezentei legi va fi eficientizată activitatea Centrului și vor fi evitate blocajele interne instituționale.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...