Mesajul Speakerului Zinaida Greceanîi cu ocazia Zilei asiguratorului

În Republica Moldova activează 11 societăți de asigurare sau reasigurare, 41 de brokeri, 64 de agenții de asigurare și agenții bancassurance. Concurența este o precondiție pentru dezvoltarea afacerilor în acest domeniu, pentru extinderea serviciilor și îmbunătățirea calității acestora. De aceea Parlamentul de Legislatura a X-a promovat norme legislative pentru desfășurarea echitabilă a activității participanților la piața de asigurări. Or, o piață de asigurări liberă și performantă are un rol semnificativ  în stimularea dezvoltării economiei naționale.

Astăzi, de Ziua asigurătorului, adresez felicitări foștilor și actualilor  angajați de pe piața de asigurări și reasigurări, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, membrilor asociațiilor profesionale, studenților instituțiilor de învățământ profesional superior și mediu. 

Profesionalismul Dumneavoastră este solicitat foarte mult, în pofida proceselor inovaționale în domeniul asigurărilor, pentru că omul mereu a fost și va fi pe primul loc.  Fie ca munca să vă aducă satisfacție, clienții să vă aprecieze, iar toți împreună să avem în viață cât mai puține riscuri.  Vă doresc  sănătate, prosperitate, încredere în ziua de astăzi și în cea de mâine!

В Республике Молдова действуют 11 страховых или перестраховочных компаний, 41 брокерская компания, 64 страховых агентств и агентств по банковскому страхованию. Конкуренция является главной предпосылкой для развития бизнеса в этой сфере, для расширения видов услуг и повышения их качества. Именно поэтому Парламент десятого созыва продвигал законодательные нормы, необходимые для равноправного развития деятельности всех участников страхового рынка. Ведь свободный и эффективный страховой рынок играет важную роль в стимулировании развития национальной экономики.

Сегодня, в День страховщика, поздравляю бывших и нынешних сотрудников рынка страхования и перестрахования, Национальной медицинской страховой компании, членов профессиональных ассоциаций, студентов высших и средних профессиональных учебных заведений.

Ваш профессионализм очень востребован, несмотря на инновационные процессы в сфере страхования, ведь человек всегда был и будет на первом месте. Пусть ваша работа приносит вам удовлетворение, пусть клиенты ценят вас и пусть у всех нас будет как можно меньше рисков в жизни. Здоровья, благополучия, уверенности вам в сегодняшнем и завтрашнем дне!

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More